Poprzednia

ⓘ Partie polityczne na Białorusi
                                               

Białoruska Partia Niepodległościowa

Białoruska Partia Niepodległościowa – białoruskie konspiracyjne ugrupowanie polityczne o charakterze nacjonalistycznym działające podczas II wojny światowej i pierwszych lat powojennych

                                               

Białoruska Partia Patriotyczna

Białoruska Partia Patriotyczna – prorosyjska partia polityczna na Białorusi. Jej przewodniczącym jest Mikałaj Ułachowicz, będący jednocześnie przewodniczącym organizacji społecznej "Białoruskie Kozactwo”. Organem kierowniczym jest Rada. Zdaniem białoruskiego historyka Ihara Lalkoua, partia należy do tzw. partii-fantomów, których działalność ogranicza się do pracy ich liderów i pewnej szczątkowej aktywności w czasie kampanii wyborczych.

                                               

Białoruski Front Ludowy

Białoruski Front Ludowy – opozycyjne ugrupowanie polityczne na Białorusi o programie konserwatywnym założone w 1988 r.

Partie polityczne na Białorusi
                                     

ⓘ Partie polityczne na Białorusi

Partie polityczne na Białorusi – ugrupowania polityczne działające na Białorusi. Artykuł przedstawia podmioty istniejące w 2016 oraz wybrane partie, których działalność ustała.

                                     

1.1. Ramy prawne funkcjonowania partii politycznych i organizacji społecznych Historia

Pierwszą zarejestrowaną organizacją społeczną był Białoruski Socjalno-Ekologiczny Związek "Czarnobyl" data rejestracji – 16 listopada 1990. W październiku 1994 roku było zarejestrowanych 616 organizacji społecznych o znaczeniu krajowym, w tym 21 partii politycznych. W 1995 roku rozpoczęła się ponowna rejestracja przeszło ją nieco ponad 56% organizacji społecznych i do stycznia 1999 zarejestrowano 43 partie polityczne, 45 związków zawodowych i 1173 innych organizacji społecznych. W 1999 roku przeprowadzono ponownie nową rejestrację, po której zarejestrowano 759 organizacji społecznych o wymiarze krajowym i międzynarodowym ponowną rejestracją również przeszło nieco ponad 56% organizacji. 1 lipca 2014 na Białorusi było zarejestrowanych 15 partii politycznych, 37 związków zawodowych, 2567 organizacji społecznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz 148 funduszy.

                                     

1.2. Ramy prawne funkcjonowania partii politycznych i organizacji społecznych Rejestracja

Od 2014 roku wszystkie organizacje pozarządowe mają przechodzić zgłoszeniową rejestrację w praktyce w latach 2000. trwało to od miesiąca do 1.5 roku, średnio pół roku. Działalność bez rejestracji wiąże się z zagrożeniem karą do dwóch lat więzienia.

                                     

1.3. Ramy prawne funkcjonowania partii politycznych i organizacji społecznych Finansowanie organizacji społecznych

Dekret prezydenta Aleksandra Łukaszenki z 2001 roku ustanowił państwową kontrolę nad otrzymywaniem i korzystaniem z zagranicznej pomocy finansowej przez organizacje społeczne. W 2005 roku wprowadzono przepisy mówiące, że organizacje społeczne mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia statutowych celów tych organizacji i tylko dla celów edukacyjnych organizacji komercyjnych. W 2011 roku do Kodeksu Karnego Republiki Białorusi dodano artykuł 369.2, który przewiduje odpowiedzialność karną za nieodpłatne otrzymanie finansowej pomocy z zagranicy. Od 2011 roku organizacje non-profit zajmujące się statutowo działalnością edukacyjną, nie mogły posiadać rachunków w zagranicznych bankach.

                                     

1.4. Ramy prawne funkcjonowania partii politycznych i organizacji społecznych Republikańskie organizacje państwowo-społeczne

Ta forma osobowości prawnej została określona w 2003 roku jako organizacja non-profit utworzona z udziałem władz dla realizacji zleconych jej istotnych zadań państwowych. W 2014 roku na Białorusi było 7 takich organizacji: "Ochotnicze towarzystwo współpracy z armią, siłami powietrznymi i flotą Republiki Białorusi", Białoruskie Towarzystwo Fizyczno-Sportowe "Dynamo", "Białoruskie Republikańskie Towarzystwo Ratownictwa Wodnego", "Prezydencki Klub Sportowy", "Białoruskie Towarzystwo Myśliwych i Rybaków", "Białoruskie Ochotnicze Towarzystwo Pożarnicze", Białoruskie Towarzystwo "Wiedza".

                                     

1.5. Ramy prawne funkcjonowania partii politycznych i organizacji społecznych Przedstawicielstwo w organach władzy

Partie polityczne Republiki prawie nie są reprezentowane w organach władzy. Sprzyja temu fakt, iż wybory na wszystkich poziomach odbywają się w okręgach jednomandatowych, a nie według list partyjnych. Normą jest w 2014 roku, że zarejestrowana partia polityczna może bez zbierania podpisów wysunąć swojego kandydata. Jednak ta zasada jest ograniczona terytorialnym zakresem – do rady obwodowej może wysuwać kandydatów tylko obwodowa organizacja partyjna, a do rady rejonowej – rejonowa. Ponadto wprowadzono zakaz rejestracji grup inicjatywnych zbierających podpisy na tego samego kandydata naraz w kilku okręgach. Często, szczególnie w wyborach do rad lokalnych, partie nie wysuwają swoich kandydatów. Na przykład, w wyborach do rad lokalnych w 2014 roku, kandydaci partii politycznych stanowili poniżej 3% ogólnej liczby kandydatów. Nawet Komunistyczna Partia Białorusi wysunęła tylko 276 kandydatów, mimo iż wybiera się ponad 10 tysięcy deputatów. Pozostałe partie wysunęły jeszcze mniej kandydatów.                                     

2.1. Ugrupowania istniejące Posiadające deputowanych przynajmniej w jednej z izb Zgromadzenia Narodowego

 • Białoruska Partia Agrarna Аграрная партыя
 • Komunistyczna Partia Białorusi Камуністы́чная па́ртыя Белару́сі
 • Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości Рэспубліканская партыя працы і справядлівасьці
                                     

2.2. Ugrupowania istniejące Pozostałe

 • Biała Ruś Белая Русь organizacja pozarządowa
 • Partia Republikańska Рэспубліканская партыя, РП
 • Białoruska Partia Socjalno-Sportowa Белару́ская сацыя́льна-спарты́ўная па́ртыя
 • Białoruska Partia Patriotyczna Белару́ская патрыяты́чная па́ртыя
 • Partia Liberalno-Demokratyczna Лібэральна-дэмакратычная партыя
                                     

2.3. Ugrupowania istniejące Partie opozycyjne

 • Białoruski Blok Niepodległościowy Беларускі незалежніцкі блёк
 • Białoruski Front Ludowy Беларускі Народны Фронт, БНФ
 • Razem
 • Prawy Alians Правы альянс, ПА
 • Białoruska Chrześcijańska Demokracja Беларуская хрысціянская дэмакратыя, БХД
 • Młoda Białoruś Маладая Беларусь ruch
 • Młody Front Малады Фронт ruch
 • Za Wolność За Свабоду ruch
 • Młodzieżowy Chrześcijańsko-Społeczny Związek "Młodzi Demokraci" Моладзевы хрысціянска-сацыяльны звяз Маладыя Дэмакраты ruch
 • Zjednoczona Partia Obywatelska Абяднаная грамадзянская партыя, АГП
 • Za Wolność За Свабоду ruch
 • Białoruska Partia Lewicy Sprawiedliwy Świat Беларуская партыя левых "Справядлівы свет"
 • Białoruski Front Ludowy Беларускі Народны Фронт, БНФ
 • Zjednoczone Siły Demokratyczne Аб’яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, АДС
 • Białoruska Socjaldemokratyczna Partia Hramada Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада, БСДП)
 • Białoruska Partia Liberalna Wolności i Rozwoju Партыя свабоды і прагрэсу, ПСП
 • Białoruski Ruch Oporu "Żubr” Беларускі Рух Супраціву "ЗУБР” ruch
 • Europejska Koalicja Wolna Białoruś Эўрапейская кааліцыя Свабодная Беларусь
 • Alternatywa Socjalistyczna Социалистическая Альтернатива, СНД
 • Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада
 • Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna
 • Konserwatywno-Chrześcijańska Partia Białoruski Front Ludowy Кансэрватыўна-Хрысціянская Партыя – БНФ
 • Białoruska Socjaldemokratyczna Partia Ludowa Hramada Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Народная Грамада, БСДП НГ)
 • Socjaldemokratyczna Partia Zgody Ludowej Сацыял-дэмакратычная партыя Народнай Згоды, СДПНЗ
 • Mów prawdę! Гавары праўду kampania społeczna
 • Partia Narodowo-Bolszewicka Национал-большевисткая партия, РБ
 • Białoruska Partia Demokratyczna
 • Białoruska Partia Zieloni Беларуская партыя "Зялёныя", БПЗ


                                     

3. Ugrupowania nieistniejące

ZSRR

 • Białoruska Partia Socjalistów-Rewolucjonistów Беларуская Незалежніцкая Партыя, БНП, 1942-?
 • Białoruska Partia Niepodległościowa Беларуская Незалежніцкая Партыя, БНП, 1942-?
                                     

3.1. Ugrupowania nieistniejące Imperium Rosyjskie

 • Bund 1897-1921
 • Białoruska Socjalistyczna Gromada Беларуская Сацыялістычная Грамада, 1904-1918
 • Związek Polski Demokratyczny na Białej Rusi Польскі дэмакратычны саюз Беларусі, 1907
 • Stronnictwo Krajowe Litwy i Białorusi Краёвая партыя Літвы і Беларусі, 1907-1908
                                     

3.2. Ugrupowania nieistniejące II Rzeczpospolita

 • Białoruska Chrześcijańska Demokracja Беларуская хрысціянская дэмакратыя, 1917-1940
 • Białoruska Partia Narodowo-Socjalistyczna Беларуская Нацыянал-Сацыялiстычная Партыя, БНСП
 • Białoruska Partia Socjalistów-Rewolucjonistów Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў, БПСР, 1918-1924
 • Białoruska Partia Niezależnych Socjalistów Беларуская партыя незалежных сацыялістаў, БПНС, 1922-1925
 • Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi Камуністычная партыя Заходняй Беларусі, КПЗБ, 1923-1938
                                     

3.3. Ugrupowania nieistniejące Republika Białorusi

 • Młoda Białoruś Маладая Беларусь
 • Koalicja Demokratycznych Centrystów
 • Republika
 • Białoruska Partia Kobiet Nadzieja Беларуская партыя жанчын "Надзея", БПЖ "Надзея", 1994–2007
 • Polskie Zjednoczenie Demokratyczne, 1994–1995
 • Białoruska Partia Wolności Беларуская Партыя Свабода, БПС, 1992–2003
 • Partia Przyjaciół Piwa Партыя Аматараў Піва, ПАП, 1993–1996
 • Białoruskie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Demokratyczne Беларуская хрысціянска-дэмакратычная злучнасць, БХДЗ
 • Białoruska Partia Pracy Беларуская партыя працы, 1994–1995