Poprzednia

ⓘ Kategoria:Prorektorzy uczelni w Polsce
                                               

Andrzej Bałaban

Andrzej Bałaban – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, w latach 2007–2011 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego.

                                               

Edward Bańkowski

Ukończył Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W 1965 ukończył studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1969 na podstawie pracy pt. "Badania nad agregacją krwinek płytkowych i aktywacją czynnika Hagemana XII przez kolagen” uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 1977 na podstawie osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1986 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1993 profesora zw ...

                                               

Romuald Bartnik

Romuald Andrzej Bartnik – polski chemik organik, profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Lyonie.

                                               

Iwona Bartoszewicz

Iwona Bartoszewicz ukończyła studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 uzyskała doktorat nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa na podstawie pracy Analoge Sprichwoerter im Deutschen, Niederlaendischen und Polnischen promotor: Eugeniusz Tomiczek. W 1999 habilitowała się w zakresie językoznawstwa niemieckiego na podstawie monografii Formy perswazji w niemiecko-polskim dialogu politycznym. Analiza przemówień politycznych z lat 1989–1995. W 2009 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Zawodowo związana z Instytutem Filologii Germań ...

                                               

Andrzej Basiński

Andrzej Henryk Basiński – polski lekarz anestezjolog, profesor nauk medycznych, prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2012–2016.

                                               

Ludwik Bazylow

Ludwik Bazylow – polski historyk, badacz dziejów Europy Wschodniej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Politycznej.

                                               

Zygmunt Bąk

Ukończył Liceum Ekonomiczne w Nysie. Studiował na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, na którym kontynuował pracę naukową na stacjonarnych studiach doktoranckich trwających w latach 1977–1981. W 1982 roku obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk fizycznych. W maju tegoż roku rozpoczął pracę jako adiunkt w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Jego specjalnością naukową jest teoria ciała stałego, w szczególności fizyka magnetyzmu. Na przełomie 1988–1989 roku odbył pięciomiesięczny staż w Natuurkundig Laboratorium Universiteit van Ams ...

                                               

Jan Bednarczyk

Jan Leszek Bednarczyk – polski ekonomista specjalizujący się w polityce finansowej i bankowości, nauczyciel akademicki, w latach 1996–2002 prorektor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

                                               

Marian Bendza

Marian Bendza – duchowny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, profesor nauk teologicznych, historyk Kościoła prawosławnego, były prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych na tejże uczelni, były profesor nadzwyczajny Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Białostockim, pułkownik WP w stanie spoczynku, były kanclerz Prawosławnego Ordynariatu WP, były członek Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

                                               

Arkadiusz Bereza

Arkadiusz Bereza – polski prawnik, radca prawny, historyk prawa, doktor habilitowany nauk prawnych, od 2014 prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...