Poprzednia

ⓘ Jacek Bigda
                                     

ⓘ Jacek Bigda

Ukończył Wydział Lekarski AMG w roku 1987, jest specjalistą w zakresie biologii komórki i immunologii. Doktorat obronił w 1990, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996, powołany w roku 2001 na stanowisko profesora nadzwyczajnego, tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005 roku. Staż podoktorski odbywał w latach 1991-1993 w Instytucie Weizmanna w Izraelu, przebywał na stażach w Amsterdamie oraz Hanowerze. Zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku przekształconej w Gdański Uniwersytet Medyczny od 1986 roku.

W Akademii Medycznej w Gdańsku pełnił funkcję prodziekana 1996–1999, a następnie dziekana 1999–2005 Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG–AMG. W latach 2005–2008 prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni.

Od utworzenia w roku 2001 do chwili obecnej 2016 kieruje Zakładem Biologii Komórki, a od roku 2002 także Katedrą Biotechnologii Medycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Jest autorem lub współautorem 50 publikacji naukowych, 6 patentów oraz ponad 90 doniesień konferencyjnych. Sumaryczny współczynnik IF jego publikacji wynosi ponad 40. Był promotorem 6 ukończonych przewodów doktorskich, a dalsze 3 przewody są w toku. W latach 2002–2005 kierownik projektu Centrum Doskonałości, finansowanego ze środków V Programu Ramowego Unii Europejskiej "Centre of Excellence in Biosafety and Molecular Biomedicine” BioMoBiL. Pełnomocnik Rektora AMG ds. Budowy Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej 2000–2006, inwestycji środowiskowej finansowanej przez KBN.

Członek licznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej przewodniczący Oddziału Gdańskiego w latach 2001-2005, Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików członek Zarządu Głównego, Polskiego Towarzystwa Cytometrii przewodniczący Oddziału Gdańskiego 1998-2002, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Międzynarodowego Towarzystwa Cytokinowego.

Laureat Nagrody Czerwonej Róży 1986 i medalu Primus Inter Pares oraz Nagrody Premiera 1997 za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. Uczelniany Samorząd Studencki uhonorował go w 2002 r. tytułem Amicus Studentis. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 2001 i Medalem Komisji Edukacji Narodowej 2001.

                                     
  • Gruchała Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia: prof. dr hab. Jacek Bigda pierwszy zastępca Rektora Prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Tomasz
  • jako Kominiarz reż. A. Glińska 1999: Don Kichot reż. A. Domalik 1999: Bigda idzie reż. Andrzej Wajda 2005: Poskromienie złośnicy jako Biondello reż
  • polski dowódca wojskowy, płk. WP, dowódca Żandarmerii w l. 1929 - 39 Kazimierz Bigda polski oficer wojskowy Stefan Jarzymowski polski rzeźbiarz pochodzenia
  • Komorowskiego i Przedwiośnie 2001 w reż. Filipa Bajona. W sztuce Teatru TV Bigda idzie reż. Andrzej Wajda zagrał Stanisława Mieniewskiego syna lidera
  • reż. Krzysztof Zaleski jako Ametystow 1999: Bigda idzie reż. Andrzej Wajda jako Mateusz Bigda 2000: Piękny Widok reż. Janusz Kijowski jako
  • 1997: Czary Motyla jako robaczek świętojański reż. Jerzy Krysiak 1999: Bigda idzie reż. Andrzej Wajda 2007: Stygmatyczka jako urzędnik reż. Wojciech
  • Englert 1998: Leśne licho jako Pająk, Strażnik reż. C. Morawski 1999: Bigda idzie reż. Andrzej Wajda 2002: Złodziejki chleba jako Marek reż. Natalia
  • Legnicy sezon 1999 2000 Andrzej Wajda za reżyserię spektaklu Teatru TV Bigda idzie wg Kadena - Bandrowskiego sezon 1998 1999 Henryk Tomaszewski za reżyserię
  • Domalik 1999: Noce sióstr Bronte jako lord Byron reż. M. Prus 1999: Bigda idzie jako Tadeusz Mieniewski reż. A. Wajda 1999: Historia PRL według
  • 1889 1961 Paul Merrill, amerykański astronom ur. 1887 1962 Kazimierz Bigda polski porucznik, działacz niepodległościowy ur. 1894 1963 Jan Hanč