Poprzednia

ⓘ Lucyna Woźniak
                                     

ⓘ Lucyna Woźniak

Lucyna Alicja Woźniak – polska inżynier chemik, profesor nauk medycznych, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                     

1. Życiorys

Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi. W 1979 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Doktoryzowała się w 1987 w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w oparciu o pracę pt. Badanie mechanizmu oraz syntezy sililowych pochodnych kwasów fosforu. Stopień doktora habilitowanego uzyskała tamże w 2004 na podstawie rozprawę zatytułowanej Stereoregularne metanofosfonianowe analogi kwasów nukleinowych. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymała 15 lipca 2011.

Odbyła staże naukowe w Szwecji 1978, Francji 1984 i Wielkiej Brytanii 1988–1989. W latach 1980–2007 pracowała na stanowiskach asystenta i adiunkta w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. W 2005 została kierownikiem Zakładu Biologii Strukturalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2007–2009 była prodziekanem Wydziału Fizjoterapii tej uczelni. W 2012 i 2016 wybierana na prorektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Specjalizuje się w chemii bioorganicznej. Autorka ponad 60 publikacji. W 2006 r. została członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi 1996.