Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – niepubliczna uczelnia kształcąca na kierunkach humanistycznych i społecznych z siedzibą w Szczecinie. Założona przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w 1997 roku. Posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 roku została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.

                                     

1. Historia

Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Kazimierz Jaskot. W kolejnych latach funkcję tę pełnili dr hab. Jan Nikołajew 2000–2006, dr Anna Nowak 2006–2009, oraz prof. dr hab. Kazimierz Wenta 2009–2014.

                                     

2. Władze

 • Prorektor: dr Cezary Hendryk
 • Dziekan Filii w Koninie: mgr Krzysztof Kupiński
 • Dziekan Filii w Zgorzelcu: dr Mirosław Sadowski
 • Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych: dr Anna Oleszak
 • Dziekan Filii w Białymstoku: mgr Bohdan Nowicki
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr Grażyna Leśniewska
 • Rektor WSH TWP: dr hab. Waldemar Urbanik
 • Kanclerz: mgr Joanna Golczyk
                                     

3. Struktura

W uczelni funkcjonują dwie podstawowe jednostki organizacyjne:

Wydział Nauk Społecznych WSH TWP

 • Katedra pedagogiki
 • Katedra psychologii
 • Katedra pracy socjalnej

Wydział Nauk Stosowanych WSH TWP

 • Katedra bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Katedra kryminologii
 • Katedra nauk o bezpieczeństwie

Ponadto, w ramach uczelni działa:

 • Filia zamiejscowa w Koninie
 • Klub Absolwenta
 • Biuro Karier
 • Filia zamiejscowa w Zgorzelcu
 • Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych
 • Dział Wydawniczy
 • Centrum Obsługi Studenta
 • Biblioteka księgozbiór – ponad 37 tys.
 • Ośrodek Kształcenia Informatycznego
 • Filia zamiejscowa w Białymstoku
                                     

4. Kierunki kształcenia

Uzyskane uprawnienia MNiSW do prowadzenia studiów:

 • 2016 rok – Bezpieczeństwo i higiena pracy studia inżynierskie
 • 2014 rok – Zarządzanie kryzysem indywidualnym
 • 2007 rok – Politologia
 • 2019 rok - Obronność i Bezpieczeństwo Narodowe
 • 2015 rok – Lingwistyka stosowana
 • 2009 rok – Praca socjalna
 • 1997 rok – Pedagogika
 • 2015 rok – Kryminologia
 • 2015 rok – Administracja
 • I stopień
 • 2002 rok – Socjologia
 • 2007 rok – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2008 rok – Pedagogika
 • 2017 rok – Praca socjalna
 • 2009 rok – Socjologia
 • 2015 rok – Kryminologia
 • II stopień
 • 2017 rok – Psychologia
 • studia jednolite magisterskie 5 letnie
 • 2018 rok – Prawo

Uczelnia posiada prawo kształcenia na studiach podyplomowych, m.in. z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, resocjalizacji i socjoterapii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Użytkownicy również szukali:

wsh szczecin czesne, wsh szczecin wykładowcy, wyższa szkoła humanistyczna szczecin opinie, wyższa szkoła humanistyczna szczecin rekrutacja,

...
...
...