Poprzednia

ⓘ Jerzy Cempla
                                     

ⓘ Jerzy Cempla

Jerzy Władysław Cempla – polski fizjolog sportu, profesor nauk o kulturze fizycznej, w latach 2002–2008 prorektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, długoletni dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego tej uczelni.

                                     

1. Życiorys

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie 1971. W 1975 ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doktoryzował się w 1979, natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 w oparciu o rozprawę zatytułowaną Dynamika rozwojowych zmian wydolności aerobowej, maksymalnej mocy anaerobowej oraz wybranych reakcji fizjologicznych podczas wysiłków o różnej intensywności u dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 15 lat. Tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej otrzymał 17 maja 2006.

Od ukończenia studiów związany z AWF w Krakowie. Na uczelni tej kierował Zakładem Fizjologii i Biochemii 2000–2002 oraz był dyrektorem Instytutu Fizjologii Człowieka 2002–2008. Od 1993 do 1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, zaś w latach 1996–2002 był dziekanem tego wydziału. W kadencjach 2002–2005 i 2005–2008 prorektor AWF w Krakowie do spraw studenckich. W 2008 i 2012 ponownie wybrany na dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego. W latach 2004–2006 pracował ponadto w Zakładzie Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Specjalizuje się w fizjologii rozwojowej. Opublikował ponad 70 oryginalnych prac twórczych.

W 2008, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizatorskiej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi 2000.

                                     
  • Pałka Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. Jerzy Cempla Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego
  • 1996 prof. Wiesław Olszak 21 października prof. Czesław Cempel 2 grudnia 1997 prof. Jerzy Boczar 17 listopada 1998 prof. Józef Szarawara 19 stycznia
  • Aleksander Onisimowicz Spiwakowski 1979 Marian Mięsowicz Jerzy Litwiniszyn Franciszek Kaim Jan Anioła Jerzy Grzymek 1981 Tadeusz Kochmański 1982 Ignacy Malecki