Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy
                                     

ⓘ Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy – polska organizacja non-profit powstała z inicjatywy grupy studentów ukrainistyki w 2004 roku. Skupia osoby zainteresowane ukraińską kulturą, turystyką, stosunkami dobrosąsiedzkimi. Funkcję Prezesa Zarządu TPU pełni obecnie Weronika Marczuk, wicerezesa - Ołeś Jakymiw.

Organizacja wspiera lub współorganizuje wydarzenia kulturalne i sportowe - mecze przyjaźni, koncerty artystów ukraińskich, festiwale, spotkania lub wydawnictwa tematyczne. TPU współorganizowało pierwszy w Polsce koncert jednego z najbardziej znanych zespołów ukraińskich Okean Elzy, tydzień teatru ukraińskiego w Warszawie, festiwal "Sąsiedzie przy stole” i inne.

Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy mieści się na Mokotowie w Warszawie przy ul. Podchorążych 15/19. Oficjalna strona internetowa organizacji: www.tpu.org.pl.

                                     
  • Towarzystwo Przyjaciół Ukraińskiej Nauki, Literatury i Sztuki - ukraińska organizacja społeczno - kulturalna, zajmująca się promocją kultury ukraińskiej
  • P. Kosk, Generalicja polska, t. I, Pruszków 1998 Adam Skałkowski, Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 maja, w: Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1930
  • Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego podług kodeksów rękopiśmiennych Archiwum Gnieźnieńskiego i Kaliskiego. Gniezno: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu
  • założyła w 1904 Towarzystwo Przyjaciół Ukraińskiej Nauki, Literatury i Sztuki, które działało do wybuchu I wojny światowej. Towarzystwo w drugim paragrafie
  • Tarnowie Opolskim Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
  • Kalendarium sanockie 1995 - 2000. Rocznik Sanocki 2001 s. 320, 2001. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557 - 2096. Dzieje miasta już w
  • Stowarzyszenie Łemków z Polski, Obstestvo Karpatskych Rusynov Towarzystwo Rusinów Karpackich z Ukrainy Ruska Matka Ruska Macierz z Jugosławii Serbii Wojwodina
  • świecie katedra historii Ukrainy w dodatku wykładanej w języku ukraińskim. W latach 1898 1913 kierował lwowskim Towarzystwem Naukowym im. Szewczenki
  • kultura literacka Lwowa lat 1939 - 1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. ISBN 83 - 7091 - 021 - 1. Prawdziwa historia
  • 1931 utworzono z zamiarem podtrzymania działalności naukowej Towarzystwo Przyjaciół Akademii, jednak nie udało się zebrać wystarczających funduszy