Poprzednia

ⓘ Saperzy Korpusu Ochrony Pogranicza
                                     

ⓘ Saperzy Korpusu Ochrony Pogranicza

W 1928 roku zorganizowano ośrodki szkolenia pionierów przy brygadach KOP i nieetatowe drużyny saperów w każdym batalionie granicznym. 26 kwietnia 1928 roku następujący oficerowie zostali przeniesieni do KOP na stanowiska komendantów ośrodków wyszkolenia pionierów: por. sap. Zygmunt Stanisław Jeżewski z bmost, por. sap. Hieronim Kurczewski z 7 psap, por. sap. Jan I Kawiński z 10 psap, por. sap. Antoni Frelich z 3 psap,? por. sap. Mieczysław III Piotrowski z 2 psap, por. sap. Franciszek Ulawski z 1 psap.

Zadaniem ośrodków było szkolenie i stałe uzupełnianie drużyn saperów w batalionach. Dwa razy w roku organizowano pięciomiesięczne kursy. Pierwsze kursy rozpoczęły się 15 kwietnia 1928 roku. Każdy z batalionów skierował na kurs 12 podoficerów i 10 szeregowców. Na podstawie zarządzenia organizacyjnego L.dz. 700/tj. org./31 dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza z lutego 1931 roku na bazie ośrodków wyszkolenia saperów sformowano sześć kompanii pionierów.

                                     

1. Struktury organizacyjne

Struktura kompanii pionierów z lutego 1931 roku:

 • ordynansi – 2
 • podoficer sanitarny
 • kucharze – 2
 • podoficer sprzętowy
 • woźnice – 7
 • szewc
 • oficer młodszy
 • sierżant -szef
 • podoficer broni i gazowy
 • dowódca kompanii
 • krawiec
 • podoficer gospodarczy

I, II i III pluton, każdy w składzie:

 • dowódca plutonu
 • dwie drużyny pionierów

Razem kompania liczyła: 2 oficerów, 22 podoficerów i 73 szeregowych. Posiadała etatowo 15 koni, 6 wozów dwukonnych, jedną kuchnie polową. Na uzbrojeniu posiadał 17 karabinów z bagnetem,? karabinków, 6 pistoletów, 1 sztylet, 5 szabel.

Organizacja kompanii saperów KOP z 18 maja 1934 roku Na podstawie rozkazu L.dz. 1293/Org. Tj. Organizacja kompanii saperów KOP z 18 maja 1934 roku kompanie saperów KOP otrzymały nową organizację według trzech typów różniących się liczbą żołnierzy. Organizację typu I otrzymała kompania "Polesie”, typu II - kompania "Wilejka”, typu III - kompanie "Podole”, "Grodno”, "Hoszcza” i "Nowogródek”.

Kompania saperów KOP typ I

 • dowódca kompanii
 • II pluton saperów a. trzy drużyny
 • III pluton saperów a. trzy drużyny
 • I pluton saperów a. cztery drużyny
 • drużyna gospodarcza

Stan osobowy kompanii wynosił 123 żołnierzy, w tym 4 oficerów, 13 podoficerów i 106 saperów.

Kompania saperów KOP typ II

 • dowódca kompanii
 • drużyna gospodarcza
 • I pluton saperów a. trzy drużyny
 • II pluton saperów a. trzy drużyny
 • III pluton saperów a. trzy drużyny

Stan osobowy kompanii wynosił 106 żołnierzy, w tym 4 oficerów, 11 podoficerów i 91 saperów.

Kompania saperów KOP typ III

 • dowódca kompanii
 • drużyna gospodarcza
 • I pluton saperów a. trzy drużyny
 • II pluton saperów a. trzy drużyny

Stan osobowy kompanii wynosił 92 żołnierzy, w tym 3 oficerów, 9 podoficerów i 80 saperów.

                                     

2. Mobilizacja w 1939

Zarządzona 23 marca 1939 roku mobilizacja częściowa objęła również pododdziały saperów KOP. Wzmocniono i przesłano na zachód kompanie saperów KOP "Wilejka”, "Stołpce”, "Stolin”, "Hoszcza”, pluton saperów zmotoryzowanych "Kleck” i jeden pluton z kompanii saperów "Czortków”. Ten ostatni włączono w skład 1 pułku kawalerii KOP, jako pluton pionierów.

W dniach 24-26 sierpnia 1939 roku, zgodnie z planem mobilizacyjnym "W”, kompania saperów KOP "Grodno” sformowała 43 batalion saperów dla 33 Dywizji Piechoty.

                                     

3. Pododdziały saperów KOP

Ośrodki wyszkolenia pionierów 1928-1931

W kwietniu 1928 roku zostało zorganizowanych sześć ośrodków wyszkolenia pionierów, których zadaniem było szkolenie żołnierzy przeznaczonych do służby w drużynach pionierów poszczególnych batalionów granicznych:

 • Ośrodek Wyszkolenia Pionierów 5 Brygady Ochrony Pogranicza,
 • Ośrodek Wyszkolenia Pionierów 3 Brygady Ochrony Pogranicza,
 • Ośrodek Wyszkolenia Pionierów 6 Brygady Ochrony Pogranicza.
 • Ośrodek Wyszkolenia Pionierów 2 Brygady Ochrony Pogranicza,
 • Ośrodek Wyszkolenia Pionierów 4 Brygady Ochrony Pogranicza,
 • Ośrodek Wyszkolenia Pionierów 1 Brygady Ochrony Pogranicza,

Kompanie saperów KOP 1931-1939

 • kompania saperów KOP "Stołpce”
 • kompania saperów KOP "Stolin”
 • kompania saperów KOP "Hoszcza”
 • kompania saperów KOP "Czortków”
 • kompania saperów KOP "Grodno”
 • kompania saperów KOP "Wilejka”


                                     

4. Szefowie służby inżynieryjnej i szefowie saperów KOP

 • mjr / ppłk sap. Aleksander Filipowski 1934 - 1939 → dowódca saperów GO gen. Kruszewskiego
 • ppłk sap. Adam Bobrowski od 26 IV 1928
 • mjr Eugeniusz Oskierko do I 1931 → szef saperów 20 DP
 • mjr sap. Ryszard Jaworowski I 1931 → dowódca 5 bsap

Użytkownicy również szukali:

...
...
...