Poprzednia

ⓘ Marian Kwietniewski
                                     

ⓘ Marian Kwietniewski

Marian Kwietniewski – polski inżynier, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w wodociągach i kanalizacjach. Nauczyciel akademicki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

                                     

1. Życiorys

Całe naukowe życie związany z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie. Stopień doktorski otrzymał w 1986 na podstawie pracy pt. Metoda projektowania układów tranzytowych przewodów wodociągowych z uwzględnieniem kryteriów hydraulicznych, ekonomicznych i niezawodnościowych promotorem pracy był prof. Marek Roman. Habilitował się w 1999 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Metodyka badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych pod kątem niezawodności dostawy wody do odbiorców. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został mu nadany w 2009 roku.

Zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W pracy badawczej zajmuje się takimi zagadnieniami jak: niezawodność obiektów komunalnych i systemów inżynieryjnych, rozwój Systemu Informacji Geograficznej GIS i jego zastosowanie w zarządzaniu i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ocena i dobór rozwiązań materiałowych do budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz systemy monitoringu tych sieci.

Prowadzi zajęcia m.in. z niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynieryjnych, projektowania systemów zaopatrzenia w wodę, GIS - systemów informacji geograficznej oraz wodociągów i kanalizacji. Jest członkiem szeregu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych, m.in. Global Water Partnership for Central and Eastern Europe GWP CEE, od 2005 oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2013, ​ISBN 978-83-7199-898-8 ​
  • Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych współautorzy: W.Gębski, N.Wronowski, PZiTS 2005, ​ISBN 83-87792-38-1 ​
  • ponadto rozdziały w książkach i artykuły, które publikował m.in. w takich czasopismach jak: "Journal of Water Supply Research and Technology-Aqua", "Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics" oraz "Gaz, Woda i Technika Sanitarna"
  • Kanalizacja - materiały do projektowania, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1985
  • GIS w wodociągach i kanalizacji, Wydawnictwa Naukowe PWN 2008, ​ISBN 978-83-01-15429-5 ​
  • Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce współautor: J.Rak, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 2010, ​ISBN 978-83-89687-51-7 ​
  • Niezawodność wodociągów i kanalizacji współautorzy: M.Roman, H.Kłoss-Trębaczkiewicz, Wydawnictwo Arkady 1993
  • Metodyka badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych pod kątem niezawodności dostawy wody do odbiorców, Oficyna Wydawnicza PW 1999
  • GIS in water supply and wastewater systems, PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej 2008, ​ISBN 978-83-89687-34-0 ​
  • Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę współautorzy: W.Olszewski, E.Osuch-Pajdzińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009, ​ISBN 978-83-7207-815-5 ​