Poprzednia

ⓘ Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
                                     

ⓘ Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej – jeden z największych i najstarszych wydziałów Politechniki Krakowskiej kształcący w systemie studiów: stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

 • Studia stacjonarne I stopnia
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Budownictwo w języku polskim,
 • Transport,
 • Budownictwo w języku angielskim,
 • Studia stacjonarne II stopnia
 • Budownictwo w języku polskim – specjalności: Budowle – informacja i modelowanie BIM, Budowlane obiekty inteligentne, Budowle i środowisko, Drogi kolejowe, Drogi, ulice i autostrady, Infrastruktura Transportu lotniczego, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych, Mosty i budowle podziemne, Technologia i organizacja budownictwa, Zarządzanie i marketing w budownictwie,
 • Transport – specjalności: Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne, Transport lotniczy, Transport miejski,
 • Budownictwo w języku angielskim – specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • Budownictwo w języku polskim,
 • Transport,
 • Studia stacjonarne III stopnia
 • Studia niestacjonarne I stopnia
 • Budownictwo w języku polskim – specjalności: Drogi kolejowe, Drogi, ulice i autostrady, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Technologia i organizacja budownictwa,
 • Transport,
 • Studia niestacjonarne II stopnia
 • Budownictwo w języku polskim – specjalności: Budowlane obiekty inteligentne, Drogi kolejowe, Drogi, ulice i autostrady, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych, Mosty i budowle podziemne, Technologia i organizacja budownictwa, Zarządzanie i marketing w budownictwie, Zastosowanie informatyki w budownictwie,
 • Transport – specjalność: Systemy transportowe i logistyczne.

Wydział posiada nowoczesną i zmodernizowaną bazę laboratoriów, w tym Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Na wydziale działa Rada Przedsiębiorców – grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z budownictwem i transportem, mająca istotny wpływ na kształtowanie programów studiów. WIL posiada szeroki wachlarz działalności naukowo-badawczej, prowadzi także współpracę z podmiotami gospodarczymi i instytucjami samorządowymi. W ramach programu Erasmus wydział współpracuje z 53 uczelniami na całym świecie.

                                     

1. Historia wydziału

Dzień 5.10.1945 r., to data początku funkcjonowania wydziału. Powołany dekretem z dnia 6.09.1946 r. Wydział Inżynierii, jako jeden z kilku Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej, posiadał 3 oddziały – lądowy, wodny i geodezyjny. Powołana uchwałą Rady Ministrów z dnia 7.07.1954 r. Politechnika Krakowska zawierała m.in. Wydział Budownictwa Lądowego, od którego odłączono oddział wodny i geodezyjny, tworząc z nich Wydział Budownictwa Wodnego. Wydział Budownictwa Lądowego kształcił wówczas 840 studentów. W roku 1970, w wyniku reorganizacji uczelni, nastąpiła istotna zmiana także w organizacji wydziału. W miejsce zlikwidowanych katedr, ze stanowiących je zespołów utworzono instytuty. Taka struktura istnieje do dnia dzisiejszego z tym, że w strukturze instytutów istnieją katedry i zakłady. Ponadto na wydziale powołane zostały także samodzielne zakłady.

W 1987 r. wydział po raz kolejny zmienił swą nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej.

                                     

2. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

 • pomiary zużycia nośników energii w budynku przy zastosowaniu wybranych technologii i instalacji, badania wpływu systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń na parametry komfortu użytkowania, pomiary komfortu cieplnego i akustycznego w pomieszczeniach,
 • metody obliczeniowe w teorii konstrukcji i mechanice materiałów, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w mechanice konstrukcji, komputerowe symulacje i wspomaganie procesu projektowania konstrukcji,
 • badanie wpływy automatyki, układów regulacji i inteligentnego sterowania na zużycie energii i jakość klimatu wewnętrznego,
 • mechanika materiałów sprężystych, lepkich, plastycznych z uwzględnieniem zagadnień zniszczenia lub kontaktu,
 • budownictwo drogowe i kolejowe z uwzględnieniem problemów technologii i mechaniki nawierzchni drogowej, kolejowej oraz lotniskowej,
 • inżynieria ruchu obejmująca: badania procesów ruchu, analizy przepustowości dróg i skrzyżowań, bezpieczeństwo ruchu i infrastruktury transportowej, ochronę środowiska w transporcie, podstawy i doskonalenie metod projektowania infrastruktury transportowej,
 • organizacja i zarządzanie procesami budowlanymi, symulacje metody normowania procesów budowlanych, kierowanie podmiotami gospodarczymi, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, kształtowanie strategii i polityki rynkowej, kształtowanie kosztów w cyklu życia obiektów budowlanych LCC; BIM – modelowanie informacji o budynku 3D – projektowanie; 4D – czas; 5D – koszt; 6D – użytkowanie.
 • fizyka budowli, projektowanie budynków energooszczędnych, niekonwencjonalne źródła energii do ogrzewania budynków,
 • systemy informacyjne, grafika komputerowa i modelowanie w budownictwie,
 • planowanie systemów komunikacyjnych, w tym studia techniczno-ekonomiczne korytarzy transportowych, planowanie sieci transportowych, miejska komunikacja zbiorowa, transport lotniczy,
 • pomiary charakterystyk cieplnych badanych przegród budowlanych, badania i modelowanie wewnętrznych zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste i nieprzeźroczyste do pomieszczeń,
 • kierowanie firmami transportowymi i logistycznymi, projektowanie inteligentnych systemów transportowych, zastosowanie telematyki w ruchu drogowym, systemy logistyki miejskiej,
 • sposoby szacowania kosztów eksploatacji poszczególnych systemów w kontekście przewidywanych kosztów inwestycyjnych na badane technologie, modelowanie i symulacje dynamiczne efektywności energetycznej budynków energooszczędnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
 • projektowanie i eksploatacja budowli nowej generacji tzw. budowli inteligentnych i automatyczne sterowanie budowlą,
 • problemy z zakresu inżynierii materiałów budowlanych, doskonalenie metodyki badana materiałów i konstrukcji budowlanych i, trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, ochrona przed korozją, nowe technologie realizacji konstrukcji, wzmocnienie i rekonstrukcja budowli, technologia betonu i prefabrykacji, betonowe konstrukcje sprężone, konstrukcje żelbetowe,
 • statyka i dynamika budowli z uwzględnieniem wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych oraz obciążeń wiatrem,
 • modelowanie komputerowe betonu i żelbetu, konstrukcje murowe i drewniane, konstrukcje zespolone i prefabrykowane, probabilistyczne metody projektowania, konstrukcje metalowe, teoria projektowania mostów i tuneli,
 • formułowanie i rozwiązywanie zagadnień optymalnego kształtowania i sterowania konstrukcji,
 • zarządzanie infrastrukturą transportowa, systemy sterowania ruchem, niezawodność i bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, eksploatacja lotnisk,
                                     

3. Struktura organizacyjna

 • Administracja Wydziału Inżynierii Lądowej L-0,
 • Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie L-3
 • Instytut Mechaniki Budowli L-4
 • Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-1
 • Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej L-5
 • Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej L-2
 • Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6
                                     

4. Dziekani wydziału

Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej 1945 – 1953

 • Edmund Wilczkiewicz 1945/46
 • Marian Kamieński 1946/47
 • Mieczysław Wrona 1952/53
 • Włodzimierz Roniewicz 1947/48 – 1951/52

Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej 1954 – 1984

 • Michał Fuksa 1956/57 – 1957/58
 • Stefan Piechnik 1968/69 – 1972/73
 • Jan Wątorski 1965/66 – 1967/68
 • Krzysztof Piwowarski 1973/74 – 1977/78
 • Władysław Muszyński 1978/79-1983/84
 • Bronisław Kopyciński 1953/54 – 1955/56
 • Kazimierz Sokalski 1958/59 – 1964/65

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 1985 – obecnie

 • Antoni Stachowicz 1990/91 – 1995/96
 • Jacek Śliwiński 2002/03 – 2007/08
 • Kazimierz Furtak 1996/97 – 2001/02
 • Andrzej Szarata 2016/17 – obecnie
 • Stefan Piechnik 1984/85 – 1989/90
 • Tadeusz Tatara 2008/09 – 2016/17


                                     

5. Władze kadencja 2016-2020

 • dr inż. Marek Bauer – prodziekan
 • dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK – prodziekan
 • dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – dziekan
 • dr inż. Dorota Jasińska – prodziekan
 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK– prodziekan
                                     

6. Koła naukowe

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Koło Naukowe Fizyki Budowli
 • Koło Naukowe Logistyki, Ekonomii i Marketingu
 • Koło Naukowe Geologów "KWARC”
 • Koło Naukowe Mechaniki Budowli
 • Koło Naukowe Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu
 • Koło Naukowe Budownictwa Innowacyjnego InBud
 • Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych
 • Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych
 • Koło Naukowe Konstrukcji Sprężonych
 • Koło Naukowe Konstrukcji Drewnianych i Innych Surowców Tradycyjnych - KORNIKI
 • Koło Naukowe Logistyki TILOG
 • Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET
 • Koło Naukowe ECOPOWER
 • Koło Naukowe Drogi Kolejowe
 • Koło Naukowe Zastosowań Informatyki
 • Koło Naukowe Organizacji Budownictwa
 • Koło Naukowe Drogowców WIRAŻ