Poprzednia

ⓘ Kamil Zubelewicz
Kamil Zubelewicz
                                     

ⓘ Kamil Zubelewicz

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 309 i XLIX Liceum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie 1996. Był laureatem olimpiady historycznej w roku szkolnym 1995/1996 oraz stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od VII klasy szkoły podstawowej do IV klasy liceum. Ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2007 na podstawie rozprawy pt. Fundusze publiczne w Polsce w okresie transformacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

W latach 2008–2014 był adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 2003 związany z Collegium Civitas, od 2015 jako prorektor ds. dydaktycznych. Udzielał się zawodowo jako współpracownik Centrum im. Adama Smitha oraz ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Stypendysta McKinsey & Company oraz Fundacji im. Lesława A. Pagi.

17 lutego 2016 prezydent RP powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej.

                                     

1. Wybrane publikacje

  • Krzysztof Dzierżawski, Krótki kurs ekonomii praktycznej wybór tekstów, Warszawa: Centrum im. Adama Smitha 2006.
  • Dzień wolności podatkowej 2014 współautor, Warszawa: Centrum im. Adama Smitha 2014.
  • Księga prasowa Muzeum Powstania Warszawskiego red., Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego 2004.
  • Fundusze publiczne w Polsce w okresie transformacji, Warszawa: Instytut Jagielloński – Collegium Civitas 2011.