Poprzednia

ⓘ Cyberantropologia
                                     

ⓘ Cyberantropologia

Cyberantropologia – gałąź studiów skupiająca się na związku pomiędzy ludźmi a technologią współczesną, rozwija również obszary w których antropologia i technologia nakładają się na siebie. Gałąź ta jest stosunkowo nowa dlatego nazewnictwo jest różnorodne z wyróżnieniem innych słów. Inne nazwy to techno-antropologia, antropologia dygitalna, i antropologia wirtualna.

                                     

1. Różne podejścia

  • Studia na temat system cybernetycznych oraz technologii.
  • Internet jako narzędzie do kreowania popkultury
  • Użycie antropologii, by lepiej zrozumieć i zoptymalizować nasze używanie nowych technologii.
  • Studia na temat praktyki i doświadczeń z cyberkulturą w porównawczym kontekście kulturowym.
  • Używanie technologii jako podstawy do głębszej dyskusji na temat, co to znaczy być człowiekiem.
  • Studia na temat cybertechnologii jako formy kultury materialnej.
  • Studia na temat nowych, wyłaniających się, technologicznie społeczności.
  • Kontekstualizacja cyber-technologii: ramy kulturowe i społeczne które je tworzą, i w jakie się przeobrażają
  • Użycie technologii jako narzędzia dla antropologów, w nauczaniu i praktyce badawczej.
                                     

1.1. Różne podejścia Systemy cybernetyczne

Niektórzy naukowcy skupiają się w swoich badaniach na zorientowanej wokół kultury relacji między ludźmi a technologią. Te relacje zawierają próby by scalić technologiczne artefakty z ludzkim lub innym biologicznym organizmem, ze społeczeństwem ludzkim i z kulturowo ukształtowanym środowiskiem. Jako kulturowa gałąź antropologii odbiega od antropologii mediów i antropologii wizualnej, jest zorientowana wokół cybernetyki.

                                     

1.2. Różne podejścia "Być człowiekiem” w ujęciu technologicznym

Cyberprzestrzeń sama w sobie interesuje antropologów i jest ich polem badań, pozwala ona na obserwację, analizę i interpretację kulturalnego kontekstu w interaktywnej przestrzeni. Wirtualny świat stał się obiektem badań niektórych antropologów, jednymi z najbardziej wybitnych są Bonnie Nardi i jej praca dotycząca World of Warcraft, i Tom Boellstorff który pisał o Second Life.

                                     

1.3. Różne podejścia Społeczności wyklaryfikowane w internecie

Internet stał się narzędziem komunikacyjnym dla społeczności lokalnych jak i międzynarodowych. Jest też narzędziem dla nowo powstałych grup które potrafiły wykształcić swoje zwyczaje, normy, praktyki, tradycje, miały swoje wewnętrzne i zewnętrzne konflikty, wytwarzały swój język. W skład tych społeczności wchodzą takie zbudowane wokół darmowego lub open sourceowego oprogramowania na platformach internetowych takich jak 4chan i Reddit, i powiązanych z nimi podstronach. Internet stał się też narzędziem do walki z systemem, dzięki temu wytwarzały się również grupy krytyczne politycznie takie jak np. Anonymous, Wikileaks. Takie społeczności często określa się słowem Tribe

Pochodząca z USA antropolożka Gabriella Coleman, napisała pracę w której swoje badania skupiła wokół grup hakerskich, w jednej z prac jej tematem była wyżej wspomniana grupa Anonymous.

                                     

1.4. Różne podejścia Użycie antropologii w kontekście technologicznym

Tradycyjne techniki antropologii, takie jak na przykład obserwacja uczestnicząca czy etnografia, są używane przez projektantów żeby adaptować i ulepszać technologie które wdrażają na rynek. Najlepszym przykładem firmy która w proces innowacji wdraża antropologów jest Intel którego dyrektorką od spraw interakcji i badań jest Genevieve Bell, australijska antropolożka która jest jedną z wybitniejszych postaci zajmujących się cyberantropologią.

                                     

1.5. Różne podejścia Użycie technologii w antropologii

Dla większości antropologów dziś, technologia zaznacza wyraźnie swoją obecność na każdym stopniu badań, zaczynając od pracy w terenie a kończąc na procesie publikacji. Powstały liczne inicjatywy które zbierają informacje o oprogramowaniu które badacze mogą wykorzystywać zależnie od potrzeb. Inicjatywa DiRT, posiada szeroki wachlarz narzędzi które można wykorzystać do grupowania notatek, porównywania badań czy nawet łączności między badaczami.

                                     

2. Aktualne problemy

Metodologia

W odniesieniu do metody, pojawiają się różne zdania na temat tego, czy można badania przeprowadzić jedynie w środowisku internetowym, czy jednak trzeba zbadać sprawę online i offline. Tom Boellstroff, który już wyżej wymieniony napisał pracę o Second Life, broni pierwszego stanowiska jakoby badania te mogły zostać przeprowadzone tylko w przestrzeni wirtualnej.