Poprzednia

ⓘ Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble
                                     

ⓘ Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble

Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble – to wydarzenie tworzone w partnerstwie z publicznymi uczelniami artystycznymi, w szczególności plastycznymi, muzycznymi, teatralnymi i filmowymi, z zaproszonymi uczelniami niepublicznymi, a także z uniwersyteckimi wydziałami artystycznymi. Celem festiwalu jest promocja najlepszych absolwentów tych uczelni, zaproszonych do konkursu artNoble. Festiwal przyznaje nagrody w dwóch dziedzinach Muzyka i Plastyka; prezentuje najlepsze dyplomy plastyczne uczestników konkursu /każda Uczelnia typuje 3 kandydatów, następnie Jury składające się z 46 jurorów wybiera najlepszych/. W trakcie Festiwalu odbywa się Gala artNoble; debaty rektorskie, profesorskie, eksperckie; wystawy laureatów artNoble Plastyka w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu” w Toruniu oraz koncert laureatów artNoble Muzyka w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie.

Konkurs artNoble wyodrębnił się w oddzielny festiwal Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble z Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd i zwieńczony jest uroczystą Galą artNoble. Festiwal funkcjonuje od 2012 roku w postindustrialnym mieście Żyrardowie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kultury i Sztuki – artHOLDING.

                                     

1. Gala artNoble

Gala konkursowa artNoble, realizowana jest w partnerstwie z Interdyscyplinarnym Festiwalem Sztuk Miasto Gwiazd. Gala odbywa się w Żyrardowie w pofabrycznych, zabytkowych halach i zwyczajowo trwa dwa pierwsze dni. Nagrodą jest statuetka 1-Art przyznawana od 2012 r. w kategorii Plastyka, a od 2014 r. – w kategorii Muzyka. Gali towarzyszą: koncerty laureatów, koncerty i recitale wybitnych osobistości świata muzyki, zarówno klasycznej, jak i popularnej oraz artystyczne wydarzenia towarzyszące. Festiwal rozpoczyna się wystawą laureata i osób wyróżnionych artNoble Plastyka w poprzedniej edycji konkursu, od 2012 do 2015 roku w Galerii Studio /Teatr Studio/ w Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie, a od 2016 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, i kończy się koncertem laureata i osób wyróżnionych artNoble Muzyka w poprzedniej edycji konkursu, w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie. Laureat wybierany jest przez 46 jurorów spośród kandydatów zgłoszonych przez wszystkie uczelnie sztuk pięknych i uczelnie muzyczne w kraju. Jurorami konkursu artNoble są wybitne postaci świata nauki, kultury i sztuki.

                                     

2. Nagroda

Statuetka "1-art” zaprojektowana została w symbolice polskiej złotówki, zwyczajowo nazwana artNoble /Sztuka Szlachetna/. Są dwa rodzaje statuetek: "duża” dla laureata konkursu i "mała” dla uczelni, która wytypowała nagrodzonego kandydata. Nagroda przyznawana jest od 2012 r. w ramach Edukacyjnego Festiwalu Sztuk artNoble. Jest to nagroda dla wyróżniającej się "Osobowości Twórczej” za najlepszy dyplom w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych z publicznych uczelni artystycznych, dla oryginalnej osobowości artystycznej, pełnej pasji i energii twórczej, której prace zrealizowane są na europejskim poziomie i przykuwają uwagę odbiorców.

Statuetka 1-Art przyznawana jest także uczelni, której absolwent wygrał nagrodę artNoble w danej kategorii.

                                     

3. Kuratorzy artNoble

 • artNoble Plastyka – przewodniczący kuratorów artNoble Plastyka prof. Jan Tutaj – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. Jacek Zdybel – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof. Piotr C. Kowalski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, prof. Marian Waldemar Kuczma – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prof. Jakub Adamek - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. Piotr Karczewski - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. Jacek Staszewski - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble – prof. Artur Krajewski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
                                     

4. Laureaci Konkursu artNoble

2019

artNoble Plastyka

Robert Marchewka /ASP w Warszawie/

Wyróżnienia:

Julia Świtaj /ASP w Katowicach/

Anna Woźniak /ASP w Łodzi/

2018

artNoble Plastyka

Mateusz Kokot /ASP w Katowicach/

Wyróżnienia:

Magdalena Sadłowska /ASP w Krakowie/

Paulina Żmuda /ASP w Gdańsku/

2017

artNoble Plastyka

Maciej Andrzejczak /UA w Poznaniu/

Wyróżnienia:

Justyna Janikowska /ASP w Krakowie/

Szymon Ryczek /ASP w Łodzi/

artNoble Plastyka

Przemysław Jeżmirski /ASP w Katowicach/

Wyróżnienia:

Dawid Marszewski /UA w Poznaniu/

Ewelina Maksimiuk /AS w Szczecinie/

Dariusz Nowak /ASP w Krakowie/

artNoble Plastyka

Nadia Świerczyna /ASP w Katowicach/

Wyróżnienia:

Anna Demidowicz /UA w Poznaniu,

Jerzy Piątkowski /ASP w Krakowie/

artNoble Muzyka

Alina Adamski /AM w Łodzi/

Wyróżnienia:

Aleksandra Świderek /UMFC w Warszawie,

Martin Gregorius /AM w Gdańsku/

artNoble Plastyka

Marcelina Groń /ASP we Wrocławiu/

Wyróżnienia:

Marlena Biczak /ASP w Krakowie,

Krzysztof Sokolovski /ASP w Warszawie/

artNoble Muzyka

Marta Kordykiewicz /UMFC w Warszawie/

Wyróżnienia:

Jekaterina Drzewiecka /AM w Bydgoszczy,

Aleksandra Denga /AM w Gdańsku/

artNoble Plastyka

Jacek Dudek /ASP w Krakowie/

Wyróżnienia:

Joanna Kurkiewicz /ASP w Łodzi,

Grzegorz Klimek /ASP we Wrocławiu/

artNoble Plastyka

Paweł Kwiatkowski /ASP w Łodzi/

Wyróżnienia:

Magdalena Grabowska /ASP w Warszawie,

Maksymilian Ziobro /UA w Poznaniu/.                                     

4.1. Laureaci Konkursu artNoble 2019

artNoble Plastyka

Robert Marchewka /ASP w Warszawie/

Wyróżnienia:

Julia Świtaj /ASP w Katowicach/

Anna Woźniak /ASP w Łodzi/

                                     

4.2. Laureaci Konkursu artNoble 2018

artNoble Plastyka

Mateusz Kokot /ASP w Katowicach/

Wyróżnienia:

Magdalena Sadłowska /ASP w Krakowie/

Paulina Żmuda /ASP w Gdańsku/

                                     

4.3. Laureaci Konkursu artNoble 2017

artNoble Plastyka

Maciej Andrzejczak /UA w Poznaniu/

Wyróżnienia:

Justyna Janikowska /ASP w Krakowie/

Szymon Ryczek /ASP w Łodzi/

                                     

4.4. Laureaci Konkursu artNoble artNoble Plastyka

Nadia Świerczyna /ASP w Katowicach/

Wyróżnienia:

Anna Demidowicz /UA w Poznaniu,

Jerzy Piątkowski /ASP w Krakowie/

                                     

4.5. Laureaci Konkursu artNoble artNoble Muzyka

Alina Adamski /AM w Łodzi/

Wyróżnienia:

Aleksandra Świderek /UMFC w Warszawie,

Martin Gregorius /AM w Gdańsku/

                                     

4.6. Laureaci Konkursu artNoble artNoble Plastyka

Marcelina Groń /ASP we Wrocławiu/

Wyróżnienia:

Marlena Biczak /ASP w Krakowie,

Krzysztof Sokolovski /ASP w Warszawie/

                                     

4.7. Laureaci Konkursu artNoble artNoble Muzyka

Marta Kordykiewicz /UMFC w Warszawie/

Wyróżnienia:

Jekaterina Drzewiecka /AM w Bydgoszczy,

Aleksandra Denga /AM w Gdańsku/

                                     

4.8. Laureaci Konkursu artNoble artNoble Plastyka

Jacek Dudek /ASP w Krakowie/

Wyróżnienia:

Joanna Kurkiewicz /ASP w Łodzi,

Grzegorz Klimek /ASP we Wrocławiu/

                                     

4.9. Laureaci Konkursu artNoble artNoble Plastyka

Paweł Kwiatkowski /ASP w Łodzi/

Wyróżnienia:

Magdalena Grabowska /ASP w Warszawie,

Maksymilian Ziobro /UA w Poznaniu/.

                                     

5.1. Jury artNoble Jury

 • Monika Małkowska – Krytyk sztuki, publicystka
 • Marcelina Groń – Laureatka artNoble Plastyka 2014 ASP Wrocław
 • Artur Waczko – Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
 • Artur Wolski – Animator kultury, twórca portalu Entropia Słowa
 • Robert Gonera – Aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
 • Zbigniew Belowski – Dyrektor artystyczny Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
 • dr Tomasz Miłkowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 • prof. Anna Serafińska – Prodziekan Wydziału Aktorskiego Akademia Teatralna w Warszawie
 • Maciej Andrzejczak – Laureat artNoble Plastyka 2017 UA w Poznaniu
 • Maciej Mazurek – Krytyk sztuki, publicysta, malarz
 • prof. Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 • Norbert Biedrzycki – Vice President McKinsey Digital
 • dr Marko St. Babić – Sekretarz Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych, Instytut Europeistyki UW
 • Nadia Świerczyna – Laureatka artNoble Plastyka 2015 ASP Katowice
 • Roman Gutek – Założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 • Mateusz Matyszkowicz – Dyrektor TVP 1
 • Marek Żydowicz – Prezes Fundacji TUMULT, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
 • Joanna Kos-Krauze – Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Reżyserów Polskich
 • prof. Jacek Staszewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Warszawa
 • Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury
 • Małgorzata Lewińska – Aktorka, instruktor teatralny
 • prof. Piotr C. Kowalski – Kurator konkursu artNoble Plastyka Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej
 • Matthew Tyrmand – publicysta, dziennikarz
 • prof. Andrzej Strzelecki – Kurator artNoble Teatr Akademia Teatralna w Warszawie
 • Piotr Jasiak – Szef Działu Nowych Mediów Telewizja POLSAT
 • Mateusz Kokot – Laureat artNoble Plastyka 2018 ASP Katowice
 • Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
 • prof. Jakub Adamek – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Katowice
 • Jolanta Borowiec – Dyrektor Kanału Tematycznego POLSAT Cafe
 • dr. Paweł Węgrzyn – Projektant mody, twórca firmy Węgrzyn Fashion, farmakolog kliniczny
 • prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – Kurator artNoble Muzyka UMFC w Warszawie
 • Jacek Dudek – Laureat artNoble Plastyka 2013 ASP Kraków
 • Jerzy Jankowski – Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich
 • prof. Piotr Karczewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Łódź
 • prof. Marian Waldemar Kuczma – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Wrocław
 • Piotr Milwiw-Baron – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Orkiestry Sinfonia Iuventus
 • Przemysław Jeżmirski – Laureat artNoble Plastyka 2016 ASP Katowice
 • dr Piotr Perski – Malarz, wykładowca Barcelona Academy of Art
 • prof. Jacek Zdybel – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Gdańsk
 • Jacek Cegiełka – Prezes Fundacji Kino
 • Jarosław Marek Spychała – Filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 • Paweł Łubowski – Redaktor Naczelny magazynu Artluk
 • prof. Jan Tutaj – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Krakowie
 • prof. Artur Krajewski – Kurator Edukacyjnego Festiwalu Sztuk artNoble ASP Warszawa
 • dr Alicja Węgorzewska – Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
 • Jette Bierg – Dyrektor MSA / Metafora Studio Arts Hiszpania
 • dr Paweł Kwiatkowski – Laureat artNoble Plastyka 2012 ASP Łódz
 • Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 • Kaja Werbanowska – Kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
 • Tomasz Kościelny – Dyrektor Zarządzający Agencji Agape
 • Lidia Popiel – Fotografka, dziennikarka, modelka
 • prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas


                                     

5.2. Jury artNoble Jury 2016

 • Zdzisław Pietrasik – krytyk filmowy Tygodnika Polityka
 • prof. Marian Waldemar Kuczma – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP we Wrocławiu
 • Adam Radoń – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 • dr Alicja Węgorzewska – dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
 • prof. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Marek Żydowicz – prezes Fundacji TUMULT, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
 • Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika "DoRzeczy”
 • Bogusław Chrabota – redaktor naczelny "Rzeczpospolitej”
 • prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas
 • dr Paweł Kwiatkowski – laureat artNoble Plastyka 2012 ASP w Łodzi
 • Nadia Świerczyna – laureatka artNoble Plastyka 2015 ASP w Katowicach
 • Lidia Popiel – fotografka, dziennikarka, modelka
 • Kaja Werbanowska – kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
 • prof. Stanisław Wieczorek – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Warszawie
 • Mateusz Matyszkowicz – dyrektor TVP Kultura
 • Paweł Łubowski – redaktor naczelny magazynu "Artluk”
 • Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 • prof. Andrzej Strzelecki – kurator artNoble Teatr, Akademia Teatralna w Warszawie
 • prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – kurator artNoble Muzyka, UMFC w Warszawie
 • prof. Jacek Zdybel – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Gdańsku
 • Jacek Dudek – laureat artNoble Plastyka 2013 ASP w Krakowie
 • Piotr Jasiak – szef Działu Nowych Mediów Telewizja Polsat
 • Jacek Cegiełka – prezes Fundacji Kino
 • prof. Artur Krajewski – Kurator Festiwalu Sztuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Małgorzata Lewińska – aktorka, instruktor teatralny
 • Grzegorz Miecugow – dyrektor Programowy TVN 24
 • prof. inż. Maciej Krawczak – rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Aleksei Romashin – artysta, projektant, pedagog, członek Związku Plastyków Rosji
 • Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 • Wacław Kuczma – dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu” w Toruniu
 • Elżbieta Laskowska – dyrektor Muzeum Karykatury
 • prof. Gabriel Kołat – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Łodzi
 • Tomasz Miłkowski – przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 • Artur Waczko – prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
 • Marcelina Groń – laureatka artNoble Plastyka 2014 ASP we Wrocławiu
 • Maciej Mazurek – krytyk sztuki, publicysta, malarz
 • Miłosz Wnukiewicz – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Katowicach
 • dr hab. Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 • dr Witold Kanicki – kurator konkursu artNoble Plastyka Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • prof. Bartosz Otocki – kurator konkursu artNoble Plastyka Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Robert Gonera – aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
 • prof. Jan Tutaj – przewodniczący Kuratorów konkursu artNoble Plastyka, ASP w Krakowie


                                     

5.3. Jury artNoble Jury 2015

 • dr hab. Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 • Adam Radoń – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 • prof. ndzw. dr hab. Artur Krajewski – kurator Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd, ASP w Warszawie
 • prof. Piotr Kielan – rektor ASP we Wrocławiu
 • Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 • prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas
 • Elżbieta Laskowska – dyrektor Muzeum Karykatury
 • prof. Ryszard Zimak – rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • prof. Antoni Cygan – rektor ASP w Katowicach
 • Paweł Łubowski – redaktor naczelny magazynu "Artluk”
 • prof. Ludmiła Ostrogórska – rektor ASP w Gdańsku
 • prof. Janusz Majewski – rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej
 • Artur Waczko – prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
 • dr hab. Jerzy Paweł Nowacki – rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie
 • Tomasz Miłkowski – przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 • prof. Adam Myjak – rektor ASP w Warszawie
 • Maciej Mazurek – redaktor naczelny kwartalnika "Arttak”
 • prof. ndzw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska – kurator artNoble Muzyka, UMFC w Warszawie
 • prof. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor ASP w Łodzi
 • Marek Żydowicz – prezes Fundacji TUMULT, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Plus Camerimage
 • prof. ndzw. dr hab. inż. Maciej Krawczak – rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzaniaprof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj
 • Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 • prof. Ewa Kutryś – rektor PWST w Krakowie
 • Nina Terentiew – dyrektor Programowy Telewizji POLSAT
 • dr Halina Lorkowska – rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu
 • prof. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • prof. Mariusz Grzegorzek – rektor Szkoły Filmowej w Łodzi
 • Bogusław Chrabota – redaktor naczelny "Rzeczpospolitej”
 • prof. Ryszard Handke – rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
 • prof. Cezary Sanecki – rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
 • Agnieszka Zawadowska – dyrektor Galerii Studio
 • prof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj – kurator artNoble Plastyka, ASP w Krakowie
 • Jacek Cegiełka – prezes Fundacji Kino
 • prof. Jerzy Kaszuba – rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 • Grzegorz Miecugow – dyrektor Programowy TVN24
 • prof. Andrzej Strzelecki – rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
 • prof. Stanisław Tabisz – rektor ASP w Krakowie
 • Zdzisław Pietrasik – szef działu kultury tygodnika "Polityka”, krytyk filmowy
 • prof. Stanisław Wieczorek – dyrektor Instytutu Sztuki Mediów, ASP w Warszawie
 • prof. Tomasz Miczka – rektor Akademii Muzycznej w Katowicach
 • Alicja Węgorzewska – dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
 • prof. Marcin Berdyszak – rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • prof. ndzw. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sławomir Majcher – dyrektor TVP Warszawa
                                     

6. Debaty, panele dyskusyjne

 • Debata - Początek sztuki czy jej koniec? Jak młodzi funkcjonują na zawodowym rynku, jak się rozwijają i jak zdobywają laury / gość honorowy debaty: Ernest Bryll 2017
 • Debata – O potrzebie prowadzenia konkursu artNoble i promocji studentów! 2016
 • Debata – Planowanie ścieżki zawodowej studenta uczelni artystycznej w Polsce i za granicą 2015
 • Wykłady prof. Agata Danielak-Kujda ASP we Wrocławiu; prof. Hanna Michalak AM w Bydgoszczy, prof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj ASP w Krakowie 2015
 • Spotkanie – Gdzie biją legalne źródła /Legalna Kultura/ 2014
 • Debata – Qvo vadis Kulturo? /Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu/ 2013
 • Debata - Finansowanie Kultury i Sztuki przez samorządy / gość honorowy debaty: Paweł Kukiz 2018
 • Debata – Student jako obywatel – co to dzisiaj oznacza w kontekście społecznym i kulturowym /Collegium Civitas/ 2015
 • Debata - Edukacja artystyczna kluczem do promocji Polski w świecie 2019
 • Debata – Sztuka a nauka i polityka /Collegium Civitas/ 2014
 • Debata – Promocja absolwentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą 2014
 • Debata – Czy Sztuka nas uleczy? Artterapia i inne historie /Akademia Pedagogiki Specjalnej, Fundacja po Drugie/ 2016
                                     

7. Gali artNoble towarzyszyły wydarzenia

 • Koncert Natalia Niemen i Michał Zator 2019
 • Monodram prof. Jana Peszka – Scenariusz dla nieistniejącego, ale możliwego aktora instrumentalnego – Bogusława Scheffera 2015
 • Rock-opera Jesus Christ Superstar – projekt Proscenium, Śródmiejski Teatr Muzyczny 2013
 • Koncert Smolik // Kev Fox 2017
 • Spektakl taneczny Teatru Rozbark /Złota Maska 2015 – Bytom/ – Podziemne Słońca 2016
 • Wystawa Fotografie i spotkanie autorskie z Januszem Gajosem 2016
 • Koncert Same Suki 2018
 • Koncert Summertime - Akademia Teatralna w Warszawie 2017
 • Koncert Aleksandry Nieśpielak /Witold Cisło – gitara, Jakub Szydło – perkusja, Paweł Puszczało – kontrabas/ 2016
 • Recital dr hab. Anny Serafińskiej – Cały ten artJazz 2015
 • Monodram Sławomira Hollanda – Nic nowego pod słońcem 2016
 • Recital Włodek Pawlik 2014