Poprzednia

ⓘ Kategoria:Gospodarka światowa
                                               

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa – system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany. Rozwój międzynarodowego podziału pracy, specjalizacji i wymiany międzynarodowej wykształca system trwałych związków, obejmujących coraz większą liczbę krajów, tworząc międzynarodowe rynki, regionalne i światowe. Innymi słowy gospodarka światowa to zbiorowość różnorodnych organizmów i instytucji, które funkcjonują na pozio ...

                                               

Korporacja międzynarodowa

Korporacja międzynarodowa – ponadnarodowe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w przynajmniej dwóch państwach, tworzące zintegrowany, międzynarodowy i oparty na wspólnej strategii system powiązań gospodarczych. Przedsiębiorstwo takie ma zwykle wielomiliardowy potencjał finansowy o rozproszonej i anonimowej własności; prowadzi działalność gospodarczą na drodze tworzenia w krajach, w których jest obecne, zagranicznych filii. Wiele tzw. globalnych korporacji działa na wszystkich kontynentach. Ze względu na powyższe cechy, korporacje międzynarodowe korzystają z uprzywilejowanej ...