Poprzednia

ⓘ Andrzej Bączyński (fizyk)
                                     

ⓘ Andrzej Bączyński (fizyk)

Andrzej Bączyński – polski fizyk, profesor zwyczajny, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

                                     

1. Życiorys

W 1951, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył w 1955 i przez rok pracował jako nauczyciel w liceum. Od 1956 do emerytury w 2003 pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Pracę doktorską Fotoprzewodnictwo oraz efekt fotowoltaiczny w warstwach polikrystalicznych siarczku kadmu, promotor: prof. Aleksander Jabłoński obronił w 1963. W 1971 habilitował się na podstawie pracy Przejścia interkombinacyjne w drobinach wieloatomowych. W 1978 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1991 - profesorem zwyczajnym.

Zajmował się spektroskopią molekularną i luminescencją roztworów. Badał lasery barwnikowe jego zespół skonstruował jeden z pierwszych takich laserów w Polsce.

Wypromował 8 doktorów, był recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych.

Oprócz pracy badawczej i wykładów był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1976-1980, Zastępcą Dyrektora Instytutu Fizyki 1973-76 i 1980-84 oraz kierownikiem Studium Doktoranckiego Fizyki i Astronomii. Po przejściu na emeryturę przetłumaczył jeden z tomów podręcznika Wolfganga Demtrödera.

Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Chełmnie.