Poprzednia

ⓘ Szwadron Kawalerii KOP „Mizocz”
Szwadron Kawalerii KOP Mizocz”
                                     

ⓘ Szwadron Kawalerii KOP "Mizocz”

Na posiedzeniu Politycznego Komitetu Rady Ministrów, w dniach 21-22 sierpnia 1924 roku, zapadła decyzja powołania Korpusu Wojskowej Straży Granicznej. 12 września 1924 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz wykonawczy w sprawie utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza, a 17 września instrukcję określającą jego strukturę. W grudniu 1924 roku przystąpiono do formowania nie przewidzianego planem organizacji 11 szwadronu kawalerii. 21 stycznia 1825 roku sformowany już szwadron maszerował nad granicę. Pododdział podporządkowany został dowódcy 1 Brygady Ochrony Pogranicza. Dowództwo rozlokowało się w Buszczy w budynku prywatnym. Stany szwadronu były zbliżone do stanów szwadronów formowanych w 1924 roku. W skład szwadronu wchodzić miały cztery plutony liniowe i drużyna dowódcy szwadronu.

Szwadron był podstawową jednostką taktyczną kawalerii KOP. Zadaniem szwadronu było prowadzenie działań pościgowych, patrolowanie terenu, w dzień i w nocy, na odległości nie mniejsze niż 30 km, a także utrzymywanie łączności między odwodami kompanijnymi, strażnicami i sąsiednimi oddziałami oraz eskortowanie i organizowanie posterunków pocztowych. Wymienione zadania szwadron realizował zarówno w strefie nadgranicznej, będącej strefą ścisłych działań KOP, jak również w pasie ochronnym sięgającym około 30 km w głąb kraju. Szwadron był też jednostką organizacyjną, wyszkoleniową, macierzystą i pododdziałem gospodarczym.

W lipcu 1929 roku zreorganizowano kawalerię KOP. Zorganizowano dwie grupy kawalerii. Podział na grupy uwarunkowany był potrzebami szkoleniowymi i zadaniami kawalerii KOP w planie "Wschód”. Szwadron wszedł w skład grupy południowej. Przyjęto też zasadę, że szwadrony przyjmą nazwę miejscowości będącej miejscem ich stacjonowania. Obok nazwy geograficznej, do 1931 roku stosowano również numer szwadronu.

W 1934?1932 roku dokonano kolejnego podziału szwadronów. Tym razem na trzy grupy inspekcyjne. Szwadron wszedł w skład grupy południowej.

W 1937 roku szwadron wszedł w skład pułku KOP "Zdołbunów”. Jednostką administracyjną dla szwadronu był batalion KOP "Ostróg”.

W 1938 roku nastąpiła reorganizacja podporządkowania i struktur kawalerii KOP. Szwadrony zakwalifikowano do odpowiednich typów jednostek w zależności od miejsca stacjonowania. Szwadron zakwalifikowano do grupy I. Organizacja szwadronu kawalerii na dzień 20 listopada 1938 przedstawiała się następująco: dowódca szwadronu, szef szwadronu, drużyna ckm, drużyna gospodarcza, patrol telefoniczny i dwa plutony liniowe po cztery sekcje, w tym sekcję rkm. Liczył 2 oficerów, 1 chorążego, 8 podoficerów zawodowych, 2 podoficerów nadterminowych i 72 ułanów. Na uzbrojeniu posiadał 2 ckm, 2 rkm, 73 karabinki, 76 szabel. Posiadał też 83 konie wierzchowe.

W ramach mobilizacji częściowej zarządzonej 23 marca 1939 roku szwadron przegrupował się w rejon Wielunia, gdzie organizowany był ćwiczebny pułk kawalerii KOP podporządkowany dowódcy OK IV. W maju szwadron wszedł w skład 1 pułku kawalerii KOP jako jego III szwadron.

                                     

1. Żołnierze szwadronu

Dowódcy szwadronu:

 • por. / rtm. Romuald Jaworski z 7 puł 1925 – 31 marca 1930? → 5 puł
 • rtm. Bronisław Klimowicz − 27 kwietnia 1929 → stan spoczynku
 • rtm. Jan Maciejowski z 13 puł 2 grudnia 1936 – września 1939
 • rtm. / mjr kaw. Leon II Trojanowski z 7 puł 31 marca 1930 – 23 marca 1932 → kwatermistrz 5 puł
Obsada personalna w marcu 1939 roku

Ostatnia "pokojowa” obsada oficerska szwadronu

 • dowódca szwadronu – rtm. Maciejowski Jan
 • oficer szwadronu – por. Białoszewicz Włodzimierz

Obsada personalna 3 szwadronu 1 pkaw KOP:

 • dowódca III plutonu – ppor. rez. Jan Fiszer z 19 p.uł.
 • dowódca II plutonu – ppor. rez. Michał Józef Paweł Garapich de Sichelburg z 9 p.uł. † 12 września 1939
 • dowódca I plutonu – por. Włodzimierz Białoszewicz z 11 puł
 • dowódca szwadronu – rtm. Jan Maciejowski
 • szef szwadronu – N.N.