Poprzednia

ⓘ Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
                                     

ⓘ Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics – czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej od roku 2002. W latach 2002-2012 czasopismo było wydawane pod tytułem Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science - ISSN 1731-5417. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej i w wersji internetowej w otwartym dostępie. Czasopismo jest umieszczone na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada 10 punktów.

Adres redakcji: Instytut Matematyki, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa.

                                     

1. Cel i zakres

Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w licznych obszarach związanych z szeroko rozumianą matematyką i mechaniką, obejmujących w szczególności:

  • zastosowania matematyki,
  • numeryczne modelowanie zjawisk fizycznych.
                                     

2. Rada wydawnicza

  • Członkowie: ponad 30 naukowców z ośrodków w Polsce i na świecie.
  • Redaktorzy naczelni: prof. dr hab. Stanisław Kukla, prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki,