Poprzednia

ⓘ Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne
Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne
                                     

ⓘ Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne

Dzielnica Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne znajduje się na południowym wschodzie miasta. Od północy sąsiaduje z dzielnicą Osada Jana oraz sołectwem Nakło Śląskie należącym do gminy Świerklaniec, od wschodu z miastem Radzionków, od zachodu ze Śródmieściem-Centrum i Reptami Śląskimi, zaś od południa z miastem Bytom.

                                     

1. Miejscowości tworzące dzielnicę

W skład dzielnicy wchodzą:

 • Bobrowniki niem. Bobrownik – dawniej wieś i samodzielna gmina,
 • Kunszt niem. Kolonie Friedrichsgrube – pierwotnie kolonia Bobrownik,
 • Piekary Rudne niem. Rudy Piekar – dawniej wieś i samodzielna gmina,
 • Segiet niem. Segeth – pierwotnie folwark rozbudowany współcześnie o domy jednorodzinne.
 • Fajfrowiec niem. Pfeifferkolonie – pierwotnie kolonia Bobrownik,
 • Osiedle Królów – współczesna kolonia Piekar Rudnych,

Najstarszymi miejscowościami dzielnicy są Bobrowniki i Piekary Rudne, mające rodowód średniowieczny. Wzmiankowane są po raz pierwszy w 1369 roku – w dokumencie podziału ziemi bytomskiej między książąt cieszyńskich i oleśnickich.

                                     

2. Obiekty zabytkowe i atrakcje przyrodnicze

 • kompleks porośniętych lasem hałd pogórniczych na Suchej Górze 252 m n.p.m.; w XIX w. na jej szczycie znajdowała się wieża triangulacyjna stanowiąca jeden z kilku węzłowych punktów pruskiej osnowy geodezyjnej,
 • XIX-wieczna hałda popłuczkowa kopalni Fryderyk przy kolei wąskotorowej,
 • na zachód od Bobrownik, w granicach dzielnicy Śródmieście-Centrum, znajduje się Zabytkowa Kopalnia Srebra, stanowiąca wyodrębnioną z różnowiekowych podziemnych wyrobisk górniczych głównie XVIII-XIX-wiecznych wyrobisk kopalni Fryderyk trasę turystyczną prezentującą dzieje i tradycje górnictwa kruszcowego w okolicy Tarnowskich Gór jest to główna atrakcja turystyczna Tarnowskich Gór, z naziemnym skansenem maszyn parowych,
 • XIX-wieczne stodoły w Piekarach Rudnych i Bobrownikach, zbudowane z kamienia szlakowego oraz z miejscowego dolomitu i wapienia,
 • kapliczka murowana w centrum starej wsi Bobrowniki z XVIII w.,
 • układy ruralistyczne średniowiecznych wsi Bobrowniki i Piekary Rudne,
 • zachodnim skrajem Bobrownik przebiega trasa turystycznej kolejki wąskotorowej, wiodącej z Bytomia do Miasteczka Śląskiego, z dawną stacją Repty położoną koło Kunsztu oraz przystankiem Tarnowskie Góry Kopalnia Srebra.
 • neoromański kościół Przemienienia Pańskiego z 1911 roku,
 • XIX-wieczny krzyż przydrożny z polskim napisem gwarowym w Piekarach Rudnych przy ul. Radzionkowskiej,
 • kamieniołom "Bobrowniki” z 1903 r. w południowej części Bobrownik przy granicy z Bytomiem,
 • rezerwat bukowy Segiet, położony w południowej części Bobrownik na Srebrnej Górze 247 m n.p.m., utworzony w 1953 r.
 • Park Kunszt – pomnik przyrody z zabytkową hałdą upamiętniającą odkrycie pierwszego złoża ołowiu w 1784 r. i terenem dawnej kolonii górniczej Kunszt oraz miejscem, gdzie stała trzecia na kontynencie maszyna parowa z 1787/1788 r.,
                                     

3. Herb dzielnicy

W latach 2011–2015 dzielnica Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne posiadała własny herb. Zgodnie ze statutem dzielnicy, uchwalonym 16 marca 2011 roku przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach, herbem dzielnicy był:

                                     

4. Sport

W dzielnicy działa klub piłkarski KS Górnik Bobrowniki Śląskie z siedzibą przy ulicy Piotra Skargi 15. Pierwszy zespół obecnie sezon 2019/2020 gra w rozgrywkach klasy okręgowej w grupie śląskiej I, natomiast Górnik II Bobrowniki Śląskie rywalizuje w ramach śląskiej B-klasy w grupie Bytom II.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...