Poprzednia

ⓘ Marek Łapiński (funkcjonariusz SG)
Marek Łapiński (funkcjonariusz SG)
                                     

ⓘ Marek Łapiński (funkcjonariusz SG)

Marek Łapiński – generał brygady Straży Granicznej, w latach 2015–2018 komendant główny Straży Granicznej. W latach 2018–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 2020 szef Służby Wywiadu Wojskowego.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także Europejskie Studium Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim oraz aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli.

W 1989 odbył służbę wojskową w ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy. Służbę w sektorze bezpieczeństwa narodowego rozpoczął w 1991 w Urzędzie Ochrony Państwa. Od 1993 z przerwami był funkcjonariuszem Straży Granicznej. W latach 2002–2015 z przerwami pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 1998–2001 pełnił funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Celnego. W latach 2006–2007 był dyrektorem Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełnił funkcję dyrektora Zarządu Komendy Głównej Straży Granicznej. Był także przewodniczącym Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od 2010 do kwietnia 2015 przebywał w dyspozycji komendanta głównego SG. 4 kwietnia 2015 przeszedł na emeryturę w stopniu kapitana.

Przywrócony do czynnej służby, 31 grudnia 2015 został powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej. 21 kwietnia 2017 został mianowany na stopień generała brygady SG.

22 stycznia 2018 został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W listopadzie tego samego roku objął stanowisko sekretarza stanu w tym resorcie.

W grudniu 2019 sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Obrony Narodowej o powołanie Marka Łapińskiego na stanowisko szefa Służby Wywiadu Wojskowego. Powołany na to stanowisko w styczniu 2020.

                                     

2. Odznaczenia

  • Brązowy Krzyż Zasługi – 1995
  • Złota Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2017
  • Odznaka Straży Granicznej
  • Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju”