Poprzednia

ⓘ Pracochłonność
                                     

ⓘ Pracochłonność

Pracochłonność – ilość pracy wykorzystanej do wytworzenia określonego dobra. Pracochłonność określa się w jednostkach czasu pracy na jednostkę produkcji. Wskaźnik pracochłonności informuje, ile czasu potrzeba do wykonania jednostki produkcji.

Wzór na wskaźnik pracochłonności ma postać:

W = P n {\displaystyle W={\frac {P}{n}}}

gdzie:

  • n – ilość robót.
  • W – wskaźnik pracochłonności,
  • P – pracochłonność robót,

Odwrotnością pracochłonności jest wydajność liczba wytworzonych produktów przypadających na ustaloną jednostkę czasu lub na jednego zatrudnionego pracownika.