Poprzednia

ⓘ Aparat absorpcyjny
Skruber
                                     

ⓘ Skruber

Aparat absorpcyjny – sprzęt laboratoryjny lub urządzenie przemysłowe, służące do pochłaniania niektórych składników mieszaniny gazowej przez ciecz.

Służyć może zarówno do oczyszczania gazów, jak i wychwytywania z mieszanin gazowych pożądanych składników. Absorber działa na zasadzie absorpcji gazu w cieczy, która w urządzeniu płynie najczęściej w przeciwprądzie do gazu.

                                     

1.1. Rodzaje absorberów Absorber powierzchniowy

W tego typu absorberze występuje ograniczenie powierzchni pomiędzy fazami jedynie do powierzchni swobodnej cieczy. Pod względem konstrukcyjnym jest to zazwyczaj ceramiczny aparat naczyniowy, nazywany również turylem. Tego typu absorbery łączy się w baterię dzięki czemu zwiększa się ich sumaryczną wydajność. Przepływ gazu i cieczy w tym rodzaju absorbera jest przeciwprądowy.

                                     

1.2. Rodzaje absorberów Absorber błonkowy

Absorbent spływa w dół urządzenia, sam proces zachodzi na powierzchni filmu. Gaz może przepływać zarówno przeciw-, jak i we współprądzie. Aparaty absorpcyjne tego typu dzieli się na:

 • Absorbery rurkowe – podobne w budowie do płaszczowo-rurowych wymienników ciepła. Absorbent spływa filmem na wewnętrznej powierzchni rur, natomiast gaz porusza się przeciw- bądź we współprądzie. Rury absorpcyjne można ogrzewać bądź chłodzić doprowadzając odpowiedni czynnik termodynamiczny do przestrzeni międzyrurowej.
 • Absorbery płytowe – w formie prostokątnej wieży z pionowymi płytami, czasami obciągniętymi materiałem. Absorbent spływa po powierzchni płyt, a gaz w przestrzeni międzypłytowej.
 • Absorbery kaskadowe – absorbent spływa filmem po przegrodach ukształtowanych w dowolny sposób.
                                     

1.3. Rodzaje absorberów Absorber z wypełnieniem

Zbudowany w formie kolumny o przekroju kołowym z wypełnieniem zwiększającym powierzchnię wymiany pomiędzy cieczą i gazem. Najpopularniejszy typ w przemyśle ze względu na prostą budowę i odporność na korozję. Podobnie jak w przypadku absorberów powierzchniowych łączy się je w baterie.

                                     

1.4. Rodzaje absorberów Absorber natryskowy

Rodzaj absorbera kolumnowego, w przeciwieństwie jednak do absorbera z wypełnieniem w kolumnie nie ma wypełnienia. Absorbent jest rozpylany za pomocą dysz, a następnie opadając styka się z gazem. Podtypem absorbera natryskowego jest absorber cyklonowy mokry. Wyróżnia go króciec doprowadzający gaz, który jest usytuowany stycznie do kolumny. Przepływ gazu następuje wzdłuż linii śrubowej.

                                     

1.5. Rodzaje absorberów Absorber barbotażowy

W absorberze tym absorbowany gaz przepływa w postaci pęcherzyków poprzez warstwy absorbentu. Dzielimy na:

 • kolumnowe – absorpcyjne kolumny półkowe.
 • naczyniowe – występują z mieszadłem mechanicznym. Gaz doprowadzany jest poniżej mieszadła poprzez bełkotkę, porowatą płytkę rurę współosiową otaczającą wał lub poprzez wydrążony wał.
 • mechaniczne – powierzchnię międzyfazową uzyskuje się poprzez mieszadła powodujące rozdrobnienie cieczy lub wytworzenie stale odnawianej warstewki filmu. Stosuje się, gdy ilość absorbentu jest mała w porównaniu z ilością gazu.
Przykłady absorberów przemysłowych
                                     
 • Sterylizator powietrzny rodzaj sterylizatora aparatu wyjaławiającego zbudowany z zamkniętej komory z termoregulacją, wewnątrz której odbywa się cyrkulacja
 • aparat absorpcyjny aparat Deana - Starka aparat Derynga aparat Kippa aparat Parnasa - Wagnera aparat Soxhleta autoklaw czasza grzejna dygestorium eppendorfka
 • kształtkowego wymienników masy, takich jak kolumna rektyfikacyjna lub kolumna absorpcyjna stosowanych w instalacjach przemysłu chemicznego. Nazwa pierścieni pochodzi
 • aparat absorpcyjny aparat Deana - Starka aparat Derynga aparat Kippa aparat Parnasa - Wagnera aparat Soxhleta autoklaw czasza grzejna dygestorium eppendorfka
 • aparat absorpcyjny aparat Deana - Starka aparat Derynga aparat Kippa aparat Parnasa - Wagnera aparat Soxhleta autoklaw czasza grzejna dygestorium eppendorfka
 • aparat absorpcyjny aparat Deana - Starka aparat Derynga aparat Kippa aparat Parnasa - Wagnera aparat Soxhleta autoklaw czasza grzejna dygestorium eppendorfka
 • aparat absorpcyjny aparat Deana - Starka aparat Derynga aparat Kippa aparat Parnasa - Wagnera aparat Soxhleta autoklaw czasza grzejna dygestorium eppendorfka
 • aparat absorpcyjny aparat Deana - Starka aparat Derynga aparat Kippa aparat Parnasa - Wagnera aparat Soxhleta autoklaw czasza grzejna dygestorium eppendorfka
 • aparat absorpcyjny aparat Deana - Starka aparat Derynga aparat Kippa aparat Parnasa - Wagnera aparat Soxhleta autoklaw czasza grzejna dygestorium eppendorfka

Użytkownicy również szukali:

skruber do oczyszczania powietrza,

...
...
...