Poprzednia

ⓘ Ogrzewanie
                                     

ⓘ Ogrzewanie

Ogrzewanie – proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury.

Artykuł ten omawia ogrzewanie w kontekście wszelkiego rodzaju pomieszczeń, budowli i budynków, gdyż takie jest najczęstsze stosowanie tego wyrażenia. Ogrzewanie może dotyczyć również:

 • tafli boiska patrz też niżej: ogrzewanie podłogowe
 • samochodu patrz też niżej: grzejniki nadmuchowe
 • i innych.

Ogrzewanie jest szeroko rozumianym pojęciem, związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków temperaturowych, zależnie od charakteru pomieszczenia i z uwzględnieniem zmian potrzeb klimatycznych w różnych okresach czasowych lub funkcjonalnych.

                                     

1.1. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Wstęp

Istnieje wiele metod dostarczania ciepła do pomieszczenia. Konkretne rozwiązanie warunkują: rodzaj pomieszczenia, czas przebywania w nim ludzi np. cała noc, chwilowo, możliwości techniczne czyli dostępne źródła energii i uwarunkowania finansowe.

                                     

1.2. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Centralne ogrzewanie

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu, kotłowni, w tym przypadku piec nazywany jest kotłem centralnego ogrzewania, a elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki potocznie kaloryfery. Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę, parę wodną lub powietrze. Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie centralne ogrzewanie etażowe, jeden budynek, kilka budynków, a nawet całe miasta.

W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury CO grawitacyjne lub jej przepływ jest wymuszany pompą. W większych instalacjach stosuje się wyłącznie systemy z wymuszonym obiegiem. Z uwagi na to, iż ogrzewanie grawitacyjne wymaga zastosowania rur o większej średnicy i większej powierzchni grzejników znacznie mniejszy przepływ czynnika grzewczego przez grzejniki, obecnie prawie w ogóle nie jest stosowane. Także w małych budynkach np. domach jednorodzinnych stosuje się obieg wymuszony.

                                     

1.3. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Grzejniki gazowe

Czerpią energię z gazu. Stosowane są rzadko.

Wady i zalety:

 • Znikome zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz budynku.
 • Dosyć wysoki koszt ogrzewania ale niższy niż elektryczne.
 • Wysoki komfort użytkowania.
 • Konieczność zapewnienia ciągu kominowego spalinowego.
 • Możliwość szybkiego włączenia lub wyłączenia o dowolnej porze.
                                     

1.4. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Grzejniki gazowe metalowe żeliwne, lub z innego metalu

Wady i zalety:

 • Silne nagrzewanie się powierzchni grzejnika możliwość poparzenia.
 • Nierówna temperatura w pomieszczeniu przy grzejniku upał, z dala – chłód.
 • Szybkie stygnięcie po zgaszeniu gazu.
 • Szybkie nagrzewanie się pomieszczeń.
                                     

1.5. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Grzejniki gazowe akumulacyjne

Może to być piec kaflowy, wyposażony w palnik gazowy zamiast spalania węgla. Istnieją także grzejniki żeliwne wyposażone w cegłę szamotową, która zapewnia właściwości akumulacyjne.

Wady i zalety:

 • Powolne nagrzewanie się pomieszczeń.
 • Równomierna temperatura w pomieszczeniu.
 • Długie utrzymywanie ciepła.
                                     

1.6. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Grzejniki konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne ogrzewają pomieszczenie w wyniku przepływu masy powietrza wewnątrz radiatora grzejnika, w wyniku czego następuje jego ogrzanie. Przepływ może być grawitacyjny wówczas powietrze przepływa w sposób naturalny, co wynika z różnicy gęstości powietrza spowodowanej różnicą jego temperatury lub wymuszony przepływ powietrza wymusza wentylator. Grzejniki zasilane są prądem elektrycznym lub wodą. Woda dostarczana jest instalacją centralnego ogrzewania CO.

Wady i zalety:

 • stabilność w utrzymaniu temperatury w pomieszczeniu
 • mniejsza powierzchnia grzejnika w stosunku do grzejników radiacyjnych
 • wada większe nierównomierności w ogrzewaniu powietrza, ciepłe powietrze unosi się do góry
 • łatwość regulacji temperatury
 • "mieszanie” powietrza w pomieszczeniu
 • relatywnie średnia prędkość nagrzewania pomieszczenia
                                     

1.7. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Grzejniki radiatorowe

Grzejniki radiatorowe są obecnie wypierane przez grzejniki konwekcyjne. Powietrze przepływa na zewnątrz radiatora. Radiator ma rozwiniętą powierzchnię zewnętrzną, wykonywaną przez wyprofilowanie, wytłoczenie lub przyspawanie pasów blachy do rury w której płynie czynnik grzejący.

Wady i zalety, porównanie z konwekcyjnymi:

 • większa część ciepła jest odprowadzana przez promieniowanie cieplne
 • zajmują większą powierzchnię ściany
 • słabo wymuszają obieg powietrza w pomieszczeniu
 • łatwiej uzyskać wyższe temperatury w dolnej części pomieszczenia
 • pomieszczenie jest ogrzane równomierniej
                                     

1.8. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Promienniki energii cieplnej

Bardzo cenione jako źródło ciepła w wysokich pomieszczeniach z uwagi na bezpośrednie ogrzewanie ciał stałych przez promieniowanie podczerwone, a nie przez powietrze, które dopiero wtórnie jest ogrzewane przez ciała stałe, dzięki czemu ciepło ukierunkowane jest do dolnej partii wysokiego obiektu. Systemy grzewcze oparte na promiennikach charakteryzują się minimalną bezwładnością, szczególnie oparte na promiennikach gazowych i elektrycznych.

Promienniki obecnie należą do najchętniej stosowanych urządzeń grzewczych stosowanych w dużych obiektach przemysłowych, logistycznych i sportowych.

Wady i zalety:

Zalety:

 • kontrola komfortu termicznego całej powierzchni ogrzewanej
 • możliwość ogrzewania strefowego
 • układ zdecentralizowany przy większych obiektach
 • możliwość stosowania pełnej automatyki sterującej
 • niższe koszty eksploatacji systemu przy tym samym komforcie cieplnym

Wady:

 • zależne od rodzaju promienników


                                     

1.9. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Grzejniki nadmuchowe

Grzejnik nadmuchowy jest połączeniem grzejnika konwektorowego z wentylatorem napędzanym energią elektryczną. Źródłem energii cieplnej jest najczęściej prąd elektryczny sporadycznie woda, zasadniczo stosowana w samochodach. W ostatnich latach ciepło wytwarzane jest w nowoczesnych kominkach.

Wady i zalety:

 • wysokie koszty eksploatacji
 • trudność w stabilizacji temperatury?,
 • hałas generowany przez wentylator,
 • możliwość umieszczenia z dala od miejsca, które ma być ogrzewane
 • szybkie nagrzewanie pomieszczeń intensywne mieszanie powietrza,
 • występowanie szybkiego ruchu powietrza,
 • zimny nawiew jako inne zastosowanie.
 • szybki spadek temperatury po zakończeniu eksploatacji
 • możliwość kierunkowego ogrzewania skierowania strumienia powietrza,
 • małe wymiary,
                                     

1.10. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Ogrzewanie podłogowe

Cechą charakterystyczną ogrzewania podłogowego jest sposób emisji ciepła – jest ono dostarczane całą powierzchnią podłogi poprzez promieniowanie, co zapobiega powstawaniu gorących warstw powietrza w górnej części pomieszczenia. Ogrzewanie podłogowe zapewnia profil temperatury w pomieszczeniu najbardziej zbliżony do teoretycznego profilu idealnego, ponieważ oddaje ciepło przez promieniowanie i nie wywołuje konwekcji. Ogrzewanie wykonuje się jako elektryczne lub wodne. Najczęściej stosowane jest w łazienkach, choć w nowych budynkach coraz częściej jest stosowane na całej powierzchni użytkowej. W ogrzewaniu podłogowym wodnym, woda dostarczana jest instalacją centralnego ogrzewania CO, przy czym konieczne jest zastosowanie mieszacza do obniżenia temperatury wody w stosunku do temperatury lub co stosuje się częściej niskotemperaturowego źródła ciepła, takiego jak pompa ciepła albo kocioł kondensacyjny.

Zalety:

 • równomierny rozkład pionowy temperatur w pomieszczeniu
 • brak widocznych elementów ogrzewania np. grzejników
 • akumulacyjność cieplna.
 • ciepła "przyjemna” podłoga

Wady:

 • konieczność zniszczenia istniejącej podłogi przy montażu w użytkowanym budynku
 • ograniczenia sposobu wykonania podłogi i jej nakrycia – należy unikać materiałów izolujących.


                                     

1.11. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń Grzejnik podtynkowy

Grzejnik podtynkowy jest konstrukcyjnym rozwiązaniem usprawniającym realizację idei ogrzewania ściennego, czyli najlepszej formy systemów płaszczyznowych. Nie wprowadza wody pod tynk, pomimo iż należy do rodziny układów wodnych. Zastosowana technologia wymiany ciepła na poziomie wodno–gazowym wykorzystuje w najwyższym stopniu zdolności dyfuzyjne stanu gazowego, zdolność akumulacji ciepła ciał stałych i łatwości transportu energii cieplnej w układzie poziomym za pomocą wody. Dzięki odseparowanemu układowi wodnemu od części grzewczej eliminuje wszystkie dotychczasowe wady rozwiązań ściennych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa system dry-wall i szybkości montażu. Zapobiega powstawaniu skurczy w tynku wywołanych podniesioną temperaturą, a z uwagi na swą unikalną cienką konstrukcję 8.5 mm i ażurową budowę stanowi naturalne wzmocnienie dla tynku.

Zalety:

 • brak części ruchomych, brak korozji, bezawaryjność
 • brak widocznych części systemu gołe ściany
 • prosty i szybki montaż czas montażu max 5 min
 • cicha, praktycznie niesłyszalna praca
 • bardzo duża efektywność
 • brak wymogów co do stosowanych tynków
 • brak unoszenia kurzu i alergenów
 • produkt ekologiczny, ulega pełnemu recyklingowi
 • wysoka energooszczędność
 • możliwość montażu pod płytą gipsowo-kartonową
 • możliwość stosowania w miejscu gdzie powstają realne straty ciepła w przegrodach zewnętrznych
 • mały zład wodny pojemność grzejnika to 31ml
 • kompatybilność z różnymi rodzajami zasilania niskotemperaturowego OZE pompa ciepła itp. średniego piece akumulacyjne i wysokotemperaturowego piece na paliwa stałe, ciepliki itp.
 • prozdrowotny wpływ promieniowania cieplnego
 • bezobsługowość i samoregulacja
 • praca u układzie nisko i wysokotemperaturowym
 • niskie opory hydrauliczne
 • idealny rozkład temperatur, najwyższy komfort grzewczy
 • brak elektrostatyki, przyciągania kurzu
 • system dry-wall, uniemożliwiający zalanie pomieszczenia

Wady:

 • stosunkowo trudny demontaż w przypadku uszkodzenia mechanicznego


                                     

2. Tradycyjne źródła energii cieplnej

Jako tradycyjne źródła energii cieplnej przyjmuje się takie metody postępowania, w których nie jest brane pod uwagę ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko.

                                     

2.1. Tradycyjne źródła energii cieplnej Ciepło z elektrociepłowni

Ciepło z elektrociepłowni do budynku dostarczane jest rurociągami w postaci gorącej wody. Woda ta nie jest stosowana bezpośrednio do ogrzewania, lecz jej energia cieplna przekazywana jest do wewnętrznego obiegu grzewczego centralnego ogrzewania w wymienniku ciepła rekuperatorze. Dawniej powszechnie stosowano do przesyłu magistrale słabo izolowane, co powodowało duże straty ciepła, a wykonanie instalacji przesyłowej wymagało wysokich nakładów. Obecnie stosowane są powszechnie rury preizolowane, które ograniczają straty ciepła i ułatwiają montaż.

Wady i zalety:
 • rozwiązanie nie wszędzie dostępne.
 • w przypadku niewielkiej ilości przesyłanej energii wysoki koszt sieci przesyłowej,
 • niski koszt energii,
 • rozliczanie zużycia energii wymaga stosowania liczników energii cieplnej,
 • są bezobsługowe,
 • niski poziom emisji zanieczyszczeń,
 • niedostępność na żądanie w okresie przejściowym do momentu włączenia wymiennika ciepła lub niepotrzebne ogrzewanie przy ciepłej pogodzie wiosną, przy braku regulacji wewnętrznej, prowadzące do przegrzewania pomieszczeń i marnotrawstwa energii,
 • ciepło jest częściowo odpadem przy produkcji energii elektrycznej,
                                     

2.2. Tradycyjne źródła energii cieplnej Piec opalany węglem – izbowy

Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw. piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstwach domowych głównym źródłem energii cieplnej. Jest kłopotliwy w eksploatacji, ponieważ:

 • wymaga nadzoru podczas palenia i wygaszania,
 • po rozgrzaniu emituje dużo ciepła, które po zgaszeniu paleniska stopniowo się zmniejsza. Po wieczornym "napaleniu” rano w pomieszczeniu jest już zimno. Piec taki zabudowany w kuchni służy jednocześnie do przygotowywania potraw. Budową tradycyjnych pieców zajmuje się zdun.
 • wymaga dostarczenia ciężkiego paliwa często po schodach,

Niekiedy do dawnych pieców zamiast palenisk węglowych montuje się palniki gazowe. Znacznie zwiększa to komfort eksploatacji. Także możliwy jest montaż w takich piecach specjalnych grzałek elektrycznych ich moc na ogół wymaga zasilania trójfazowego. Zapewnia to wysoki komfort, chociaż piec rozgrzewa się wolniej niż opalany węglem czy tym bardziej gazem.

                                     

2.3. Tradycyjne źródła energii cieplnej Kocioł centralnego ogrzewania opalany węglem

Kocioł węglowy centralnego ogrzewania jest również kłopotliwy w eksploatacji ze względu na charakter materiału, ale posiada możliwość instalacji pewnych system/ów automatyki. Dodatkową zaletą jest możliwość pracy ciągłej oraz kumulacja energii w zbiorniku wodnym który może posiadać alternatywną metodę podgrzewania – np. elektryczną. System ten łatwo można przystosować do nowoczesnych metod opalania materiałami niewęglowymi. Kocioł centralnego ogrzewania instaluje się w kotłowni.

Wady i zalety:

 • konieczność wykonania instalacji CO kocioł centralny,
 • nie wszędzie dozwolone do użytku, ze względu na regionalną politykę środowiskową.
 • bardzo wysoki poziom emisji zanieczyszczeń,
 • niskie koszty pozyskiwania energii,
 • kotły ładowane ręcznie umożliwiają spalanie w nich odpadów, co jest niezwykle szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska,
 • trudny w sterowaniu kocioł tradycyjny,
 • konieczność stałego nadzoru człowieka,
                                     

2.4. Tradycyjne źródła energii cieplnej Kocioł centralnego ogrzewania opalany gazem

Od kotła węglowego różni go znacząco charakter opału, co pozwala w większym stopniu dokonać automatyzacji procesu spalania.

Wady i zalety:

 • wysoka sprawność energetyczna kotły kondensacyjne,
 • wymaga podłączenia do sieci gazowej lub zamontowania zbiornika na gaz.
 • łatwość sterowania automatyka,
 • wyższe koszty eksploatacji,
 • czysta kotłownia,
 • możliwa współpraca z systemem solarnym spadek zużycia gazu,
 • czyste spaliny,
 • konieczność wykonania instalacji CO,
                                     

2.5. Tradycyjne źródła energii cieplnej Kominek

Pod koniec XX wieku powróciła moda na kominki, które są efektownym elementem wystroju wnętrz. Nowoczesne kominki mają niewiele wspólnego z niskosprawnymi poprzednikami, posiadają:

 • system odprowadzania ciepła czasami z obiegiem wymuszonym, tak aby jak najmniej energii było oddawane do atmosfery razem ze spalinami,
 • system zabezpieczeń,
 • regulację płomienia.
 • zamykane palenisko większa efektywność spalania i bezpieczeństwo – niejednokrotnie z tzw. "zimną szybą”,

Ze względu na wykorzystywane źródło energii, wyróżnia się kominki elektryczne, gazowe i na paliwa stałe.

Wady i zalety:

 • efektowny element wystroju,
 • kominki na paliwa stałe emitują bardzo dużo zanieczyszczeń,
 • konieczność częstego dokładania paliwa stałego,
 • drewno błędnie uznawane jest za "czyste paliwo",
 • różne koszty produkcji energii, w zależności od wykorzystywanego paliwa,
 • kominki na paliwa stałe nie wszędzie są dozwolone do użytku, ze względu na regionalną politykę środowiskową.
                                     

2.6. Tradycyjne źródła energii cieplnej Ogrzewanie elektryczne

Wady i zalety:

 • niskie koszty instalacji przyłącza,
 • łatwość sterowania,
 • wysoka sprawność,
 • brak emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 • duży koszt jednostkowy energii,
                                     

3. Alternatywne źródła energii cieplnej

Alternatywne źródła energii charakteryzują się zmniejszonym negatywnym oddziaływaniem względem tradycyjnych źródeł na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

                                     

3.1. Alternatywne źródła energii cieplnej Wykorzystanie energii słonecznej

Możliwe jest wykorzystywanie energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb grzewczych budynków. Rozróżnia się pasywne i aktywne systemy ogrzewania słonecznego, w zależności od tego, czy do wykorzystania energii słonecznej konieczne jest zużycie energii z innego źródła. Do systemów pasywnego ogrzewania słonecznego zalicza się kolektory słoneczne w instalacji grawitacyjnej oraz duże okna w południowej elewacji budynku o dobrych współczynnikach przenikania energii słonecznej. Ponieważ podaż energii słonecznej przypada głównie w ciągu lata oraz wiosną i jesienią, a w trakcie sezonu grzewczego ich wydajność znacznie spada, kolektory słoneczne są zazwyczaj stosowane wyłącznie do produkcji ciepłej wody użytkowej. Mogą one również wspomagać niskotemperaturowe systemy centralnego ogrzewania np. ogrzewanie podłogowe. W polskim klimacie możliwe jest wykorzystanie zysków grzewczych z energii słonecznej jako źródła energii dla budynków pasywnych.

Wady i zalety:

 • łatwy montaż kolektorów słonecznych,
 • wysoki koszt inwestycji.
 • rzadko są jedynym źródłem energii cieplnej,
 • brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • bardzo niskie koszty jednostki energii,
 • ograniczenie do instalacji niskotemperaturowych podłogowych, ściennych,
 • duże uzależnienie od pogody i położenia geograficznego,
                                     

3.2. Alternatywne źródła energii cieplnej Pompa ciepła

Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego do ogrzewanego budynku. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, wodzie lub powietrzu których energia wynika z działania słońca. Takie ogrzewanie nie ma nic wspólnego z gorącymi źródłami ani z wykorzystaniem energii geotermalnej. Nośnikiem energii, który napędza pompę ciepła, w większości wypadków jest energia elektryczna. Jedynie w pojedynczych przypadkach pompa ciepła napędzana jest przez silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym.

Wady i zalety:

 • niskie koszty eksploatacji,
 • brak emisji szkodliwych substancji w miejscu stosowania urządzenia.
 • bardzo niskie koszty jednostki produkowanego ciepła,
 • wysoki koszt inwestycyjny, zwłaszcza wykonania wymiennika ciepła w gruncie,
                                     

3.3. Alternatywne źródła energii cieplnej Spalanie biomasy

Biomasa może być wykorzystywana jako paliwo do urządzeń grzewczych. Dużą zaletą biomasy jest również dużo mniejsza zawartość siarki, w przeciwieństwie do ropy czy węgla kamiennego. Spalane mogą być między innymi:

 • drewno – polana, zrębki, pellety,
 • biogaz albo gaz drzewny otrzymywany z biomasy.
 • słoma – bele lub kostki słomy, brykiet słomiany,

Wady i zalety:

 • ceny biomasy, zwłaszcza różnego rodzaju odpadów, są zazwyczaj niższe od innych paliw,
 • emisję dwutlenku węgla ze spalania biomasy uważa się za zerową, a zatem nieprzyczyniającą się do efektu cieplarnianego.
 • paliwo dostępne jest zazwyczaj w niedużej odległości od miejsca wykorzystania – nie ma konieczności transportu jak w przypadku węgla,
                                     

4. Ograniczanie zużycia energii

Ograniczenie zużycia energii jest istotnym elementem prawidłowej polityki ogrzewania domu. Zużycie energii powinno się ograniczać ze względu na:

 • zbędne nakłady finansowe.
 • negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,

Zużycie energii można ograniczyć stosując metody zapobiegawcze:

 • aktywne, tzn. bezpośrednio reagujące na zmieniające się warunki np. regulacja,
 • pasywne lub stałe.
                                     

4.1. Ograniczanie zużycia energii Regulacja lokalna – zawór z głowicą termostatyczną

Regulacja lokalna polega na instalacji zaworu mechanicznego lub elektronicznego lub zaworu z głowicą termostatyczną na grzejniku lub na dopływie energii do grzejnika. Zawór z głowicą posiada skalę w stopniach Celsjusza lub w innych liczbach, np. 0–5. Spotyka się też dwa zawory i przełącznik "dzień/noc”. Zawór kontroluje dopływ czynnika grzewczego wyłącznie do grzejnika, natomiast rury instalacji CO piony mogą pozostać gorące i nagrzewać w sposób niepożądany pomieszczenie.

Działanie zaworu z głowicą:

 • przełączenie pracy grzejnika – np. zmiana liczby elementów grzejnych najczęściej stosowana w grzejnikach elektrycznych,
 • płynna regulacja – zmniejszenie przepływu energii np. wody do poziomu pozwalającego utrzymać żądaną temperaturę głowica ogranicza lub zwiększa dopływ czynnika grzejnego w zależności od potrzeby,
 • zabezpieczenie przeciw zamarzaniu – przy głowicy termostatycznej ustawionej na pozycji oznaczonej gwiazdką dopływ energii jest całkowicie zamknięty; w razie spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 0 °C głowica otwiera zawór lub włącza grzejnik zapobiegając przemarzaniu pomieszczenia.
 • załączony/wyłączony – odcina dopływ energii np. ciepłej wody, prądu w momencie wykrycia temperatury "górnej” w ramach przyjętych widełek dokładności zależnych od rodzaju grzejnika, a włącza dopływ energii po wykryciu temperatury "dolnej”. Dla dobrej jakości elektrycznych grzejników konwekcyjnych widełki czyli faktycznie wahania temperatury w pomieszczeniu wynoszą 0.5 °C,

Innym przykładem regulacji lokalnej jest układ sterujący systemem grzewczym opartym na rozproszonych źródłach energii takich jak na przykład promienniki i nagrzewnice gazowe, gdzie na jednej hali kilka lub kilkadziesiąt urządzeń łączone działają w odniesieniu do kilku lub kilkunastu punktów pomiaru temperatury, dzięki czemu każde źródło energii, promiennik czy nagrzewnica, może bezpośrednio reagować na lokalne wahania temperatury.

                                     

4.2. Ograniczanie zużycia energii Regulacja centralna

Regulacją centralną nazywane są mechanizmy pozwalające z jednego punktu domu wpłynąć na zmianę temperatury we wszystkich lub dowolnie wybranych punktach grzewczych poprzez:

 • cyklicznego włączania i wyłączania dopływu energii stosowane również w grzejnikach elektrycznych.
 • zmniejszenia temperatury wody,
 • zmianę ilości dostarczanego ciepła do punktów grzewczych – rozwiązanie stosowane w systemach centralnego ogrzewania, w wyniku
 • oddziaływanie zdalne sterowanie urządzeniami do regulacji lokalnej – rozwiązanie to stosowane jest w grzejnikach elektrycznych,
                                     
 • Posiadały ogrzewanie elektryczne oraz parowe i okna były aluminiowe. Wyprodukowano 40 sztuk wagonów. Zamontowano w nich indywidualny system ogrzewania wodnego
 • napędowym, ogrzewanie składów parą obecnie praktycznie niestosowane np. SP42, SP45 prądnice grzewcze zasilane z silnika SP32 lub ogrzewanie zasilane
 • ekologicznie, ogranicza się ogrzewanie spalając węgiel, alternatywą dla ogrzewania węglowego jest między innymi ogrzewanie elektryczne. Zimą rozpowszechnione
 • uprzednim usunięciu wydzielonego dwutlenku węgla przez ogrzewanie produkt można osuszyć przez ogrzewanie nieco poniżej temperatury topnienia, rekrystalizację

Użytkownicy również szukali:

energooszczędne ogrzewanie domu, jakie ogrzewanie domu forum, ogrzewanie elektryczne,

...
...
...