Poprzednia

ⓘ Dzieje Polski (cykl książek Andrzeja Nowaka)
Dzieje Polski (cykl książek Andrzeja Nowaka)
                                     

ⓘ Dzieje Polski (cykl książek Andrzeja Nowaka)

Dzieje Polski – seria książek autorstwa historyka prof. Andrzeja Nowaka opisująca całą historię Polski.

Seria ukazuje się nakładem krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk. Pierwszy tom dzieła pt. Dzieje Polski. Skąd nasz ród opublikowano w maju 2014 roku i opisuje on czas polskiej historii od zarania do roku 1202. Pierwszy tom Dziejów Polski otrzymał wiele nagród m.in. nagrodę "Książki Roku 2014" Magazynu Literackiego Książki oraz Biblioteki Narodowej czy Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza i został szeroko omawiany w mediach.

Drugi tom serii ukazał się w grudniu 2015 r., niesie podtytuł Od rozbicia do nowej Polski i opisuje historię kraju w latach 1202-1340. Przy okazji premiery tego dzieła autor Andrzej Nowak zdradził, iż odszedł od pierwotnej koncepcji dzieła 6-tomowego i obecnie planuje napisać 10 lub 11 części Dziejów Polski.

Trzeci tom ukazał się 24 marca 2017 r. i nosi podtytuł Królestwo zwycięskiego orła. Opisuje on lata 1340-1468, a więc czasy rządów króla Kazimierza Wielkiego oraz początki dynastii Jagiellonów: dzieje Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiellończyka oraz Kazimierza Jagiellończyka, aż do 1468 r., kiedy to odbywa się w Rzeczypospolitej pierwszy regularny Sejm, w którym udział wzięło po dwóch przedstawicieli wszystkich ziem powiatów kiedy to w roku 1468 r. odbywa się walny zjazd w Piotrkowie, na którym dokonano wyboru po dwóch posłów z powiatu, by ci reprezentowali na sejmie walnym opinię obywateli danej ziemi w sprawie nowego podatku

Czwarty tom ukazał się 25 listopada 2019 r. i nosi podtytuł Trudny złoty wiek. Skupia się na latach 1468-1572, czyli na okresie największej świetności Rzeczypospolitej oraz procesie, który zwieńczy Unia Lubelska w 1569 r. W opisanych w IV tomie "Dziejów Polski" 102 latach rozwój kraju jest wszechstronny. Gospodarczemu wzrostowi towarzyszy wciąż udoskonalana polska sztuka wojenna, a choć maleje znaczenie pospolitego ruszenia to rodzi się husaria, specyficznie polska formacja jazdy ciężkiej, praktycznie niezwyciężona przez blisko dwa wieki. Kwitnie Uniwersytet Krakowski, którego najsłynniejszym wychowankiem jest Mikołaj Kopernik. Rozwijają się miasta; już nie tylko Kraków i Gdańsk. Doskonali się język ojczysty; powstają w nim prawdziwe arcydzieła literackie zachwycające do dziś. Renesans wkracza szeroką ławą do Polski, ale jest najczęściej przetwarzany i osiąga oryginalny, rodzimy wymiar. Rzeczpospolita przyciąga naukowców, artystów, rzemieślników z zagranicy, którzy ulegają urokowi polskiej kultury, polskiej wolności i osiadają tu na zawsze. Autor prof. Andrzej Nowak mówi, że był to również "czas rozwoju polskiej kultury politycznej, specyficznej kultury obywatelskiej, republikańskiej i wolności, jakiej nie było w żadnym innym kraju europejskim tamtego czasu."

                                     

1. Wydane dotychczas tomy

 • Tom 1: do 1202 Skąd nasz ród 2014
 • Tom 3: 1340-1468 Królestwo zwycięskiego orła 2017
 • Tom 2: 1202-1340 Od rozbicia do nowej Polski 2015
 • Tom 4: 1468-1572 Trudny złoty wiek 2019
                                     
 • Dzieje Polski inaczej: historia Polski Dzieje Polski cykl powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego Dzieje Polski seria książek historycznych
 • Centralnym Jerzego Pilcha, Rozstania Magdy Dygat, praca zbiorowa Dzieje Polski pod redakcją Andrzeja Chwalby, Kobieta w podróży Romy Ligockiej. W tym samym czasie
 • 400. S. Matysiak, O stosunku..., s. 401. W. Odyniec, Dzieje Prus..., s. 91. W. Odyniec, Dzieje Prus..., s. 92. H.Rutkowski, Zygmunt I Stary, s. 332.
 • niezależnie od wielkości użytków rolnych tej powierzchni. Dzieje Polski Kalendarium, AndrzejA Chwalba red. JakubJ. Basista, Kraków: Wydawnictwo Literackie
 •  52. Jasienica 1983 s. 182. Bogucka 1978 s. 91. AndrzejA Nowak AndrzejA Dzieje Polski Tom III. Królestwo zwycięskiego orła str. 412 - 414
 • Kraszewskiego z cyklu Dzieje Polski opowiadająca o rywalizacji Bolesława Krzywoustego i jego brata, Zbigniewa. Dylogia: Zdobycie Kołobrzegu i Psie Pole cykl powieściowy
 • Telewizji Trwam w cyklu Myśląc Ojczyzna i Głos Polski Publikował na łamach Naszego Dziennika Gazety Polskiej i Niezależnej Gazety Polskiej 20 lipca
 • Białym w Śniatynce gościł polski malarz Artur Grottger, który uwiecznił swego gospodarza w cyklu Lithuania mimo to autorem książki Artur Grottger był
 • wydanie jego książek Zdecydował się przekazać maszynopisy do Państwowego Instytutu Wydawniczego, gdzie zostały pozytywnie ocenione przez Andrzeja Kijowskiego
 • przez Nowaka w czasie spotkania na placu Trzech Krzyży pod Instytutem Głuchoniemych meldunek o planie ataku jednym słowem Trzaskać Nowak bezzwłocznie
 • posesje przy ul. Andrzeja Struga 38 Śliska 11 i ul. Gdańskiej 113 tu zginął Eryk Getting Odc. 10 W imieniu Rzeczpospolitej akcja dzieje się w Krakowie