Poprzednia

ⓘ PKB nominalny
                                     

ⓘ PKB nominalny

Produkt krajowy brutto nominalny, PKB nominalny – łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju, obliczona według bieżącej wartości pieniądza. Zmiana cen bieżących ma wpływ na PKB nominalny. Wartość produkcji wyrażona jest w cenach obowiązujących w okresie, kiedy ta produkcja została wytworzona.