Poprzednia

ⓘ Gospodarka zamknięta
                                     

ⓘ Gospodarka zamknięta

Gospodarka zamknięta – gospodarka, która nie utrzymuje stosunków gospodarczych z zagranicą; nie eksportuje oraz nie importuje dóbr, usług i kapitału.

Teoretyczny model gospodarki zamkniętej stosowany jest w analizie ekonomicznej, a także do analizy gospodarki światowej.

W gospodarce zamkniętej produkt krajowy brutto stanowi wartość wyprodukowanych w ciągu roku oraz kupionych przez konsumentów i inwestorów dóbr finalnych, powiększona o wydatki państwa. W PKB nie są uwzględniane import i eksport, jak w przypadku gospodarki otwartej.

Obecnie państwem najbardziej zbliżonym do modelu gospodarki zamkniętej jest KRL-D. Przykładem gospodarki zamkniętej, która przeszła do gospodarki otwartej jest Japonia po Restauracji Meiji w 1868 roku.

Pojęciem związanym choć nie tożsamym z gospodarką zamkniętą jest gospodarka autarkiczna samowystarczalność gospodarcza. W gospodarce takiej celem polityki gospodarczej, prowadzonej przez państwo lub grupę państw, jest dążenie do zaspokojenia wszelkich potrzeb gospodarki, zarówno konsumpcyjnych, jak i produkcyjnych, w ramach własnych możliwości produkcyjnych. Nasilanie się tendencji autarkicznych jest często obserwowane w okresach kryzysów gospodarczych np. w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego 1929–1933 w Europie i USA oraz w sytuacjach wzrostu zagrożeniem konfliktem militarnym, bądź okres władzy Prezydenta USA D.Trumpa. Podstawową różnicą pomiędzy gospodarką zamkniętą a autarkiczną jest to, że w przypadku autarkii występuje dążenie do minimalizowania importu i forsowanie rozwoju eksportu, rozbudowa przemysłu surowcowego i zbrojeniowego oraz utrzymywanie dużych zapasów surowców i materiałów strategicznych.