Poprzednia

ⓘ Efekt CNN
Efekt CNN
                                     

ⓘ Efekt CNN

Efekt CNN – wpływ relacji medialnych transmitowanych w czasie rzeczywistym, na działania dyplomatyczne i politykę zagraniczną państw. Efekt CNN jest pojęciem wykorzystywanym w odniesieniu do problematyki poparcia społeczeństw oraz decyzyjności rządów państw w przypadku konfliktów zbrojnych.

Pojęcie efektu CNN odnosiło się pierwotnie do jednego z największych na świecie, całodobowych kanałów informacyjnych - Cable News Network CNN. Zakłada, że jego rozwój miał zasadniczy wpływ na prowadzenie polityki zagranicznej państw w okresie zimnej wojny oraz w świecie pozimnowojennym. Jednym z pierwszych badaczy, który opisał to zjawisko był Steven Livingston. W efekcie prowadzonych badań wyodrębnił trzy główne aspekty mieszczące się w szerokiej perspektywie efektu CNN:

  • może stanowić przeszkodę w osiągnięciu pożądanych celów politycznych
  • może stanowić czynnik przyspieszający podejmowanie decyzji politycznych
  • określa zasady teorii porządku dziennego

Zmodyfikowaną definicję zjawiska podał w efekcie swoich badań Piers Robinson. Wykorzystując problematykę kryzysów doszedł do wniosku, że efekt CNN jest to wpływ przekazu medialnego telewizji informacyjnych i gazet opisującego kryzys humanitarny na politykę państw Zachodu, względem tego kryzysu.

Efektem CNN nazywa się obecnie zjawiska wchodzące w skład szerokiej gamy zagadnień dotyczących przenikania świata mediów i polityki.