Poprzednia

ⓘ Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR
                                     

ⓘ Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR – związkowy organ Sądu Najwyższego ZSRR, rozpatrujący sprawy o szczególnym znaczeniu w stosunku do wyższych oficerów armii i marynarki, a także oskarżonych obywateli ZSRR i cudzoziemców oskarżanych o zdradę i działalność kontrrewolucyjną, zwłaszcza w okresie wielkiego terroru w ZSRR.

Zgodnie z ustawą o ustroju sądownictwa ZSRR z 1938 Sąd Najwyższy ZSRR został zdefiniowany jako najwyższy organ sądowy państwa i działał w ramach: a) Kolegium Sądowego do spraw Karnych; b) Kolegium Sądowego do spraw Cywilnych; c) Kolegium Wojskowego; g) Kolegium Kolejowego; d) Kolegium Transportu Wodnego.

Kolegium kontrolowało również pracę sądów wojskowych. Od 1926 do 1948 niezmiennym szefem Kolegium Wojskowego był armijny jurysta wojskowy ros. армвоенюрист, później generał pułkownik sprawiedliwości Wasilij Ulrich. Kolegium urzędowało w Moskwie, w domu nr 23 przy ulicy Nikolskiej od 1935 – ulica 25 października.

W okresie wielkiego terroru w ZSRR – od 1 października 1936 do 30 września 1938 Kolegium skazało na najwyższy wymiar kary – śmierć przez rozstrzelanie 38 955 ludzi, na karę pozbawienia wolności – 5643 ludzi w 60 miastach ZSRR. Przed Kolegium toczył się w 1945 proces szesnastu.

                                     
  • terrorystycznej, 8 kwietnia 1938 skazany na karę śmierci przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR i tego samego dnia rozstrzelany oraz pochowany na strzelnicy
  • przez NKWD, 26 października 1937 skazany na śmierć przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR z zarzutu udziału w kontrrewolucyjnej organizacji. Rozstrzelany
  • wydziału kadr budowy Pałacu Rad. 7 marca 1939 skazany przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na karę śmierci z zarzutu o prowokatorską działalność szpiegowską
  • 1967 roku w Moskwie radziecki sędzia Sądu Najwyższego ZSRR jeden z sędziów Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. W 1916 wstąpił do SDPRR b
  • domowej w Rosji, przewodniczący Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR 1923 - 26 stracony w czasie wielkiej czystki w ZSRR Jurij Trifonow 1925 - 1981
  • maja 1937 aresztowany, 15 listopada 1937 skazany przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na śmierć i rozstrzelany. Список расстрелянных по ул. Б
  • aresztowana przez NKWD. 22 sierpnia 1937 została skazana przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na karę śmierci z zarzutu o udział w antysowieckiej organizacji
  • zastępca prokuratora Armii Czerwonej, 1931 - 1937 członek Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR 1937 - 1938 prokurator Rosyjskiej FSRR. Od 19 stycznia

Użytkownicy również szukali:

...
...
...