Poprzednia

ⓘ Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
                                     

ⓘ Uzdrowisko Kołobrzeg

Uzdrowisko Kołobrzeg – nazwa odnosząca się do Kołobrzegu jako obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, jak również nazwa spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia powołanego w 1953 przedsiębiorstwa państwowego.

                                     

1. Historia

Jako rok powstania Uzdrowiska Kołobrzeg przyjmuje się 1802, kiedy do miasta przybył Jan Henryk Held, pruski oficer i radca celny z Poznania, skazany na półtoraroczny pobyt w Twierdzy Kołobrzeg. Efektem jego pobytu była książka o kąpielisku morskim w Kołobrzegu. W 1803 przy ujściu Parsęty powstał pierwszy zakład kąpieli morskich, funkcjonujący od czerwca do września. Powstało oddzielne kąpielisko dla kobiet, mężczyzn oraz rodzin z dziećmi.

Solankę, znaną w tym miejscu już w VII wieku, zastosowano do kąpieli leczniczych po raz pierwszy w latach 30. XIX wieku. Twórcą łazienek solankowych był Gottlieb Keutel.

Od 1882 zaczęto stosować do zabiegów leczniczych w uzdrowisku miejscową borowinę.

Do rozwój uzdrowiska w II połowie XIX wieku przyczyniło się uzyskanie przez Kołobrzeg połączenia kolejowego. Możliwość rozwoju nastąpiła także w wyniku likwidacji w 1872 twierdzy. Dzięki inicjatywie sympatyków rozwoju idei rozwoju kąpieliska powstał park zdrojowy, obecny Park im. Stefana Żeromskiego oraz zabudowania Dzielnicy Uzdrowiskowej z tężniami, pensjonatami, hotelami, sanatoriami, zakładami przyrodoleczniczymi. Od 1887 zaczęto przystosowywać do celów rekreacyjnych uzdrowiska teren wokół Szańca Waldenfelsa, współcześnie nazywanego Kamiennym Szańcem. Było to jedno z najmodniejszych miejsc kurortu, miejsce licznych wycieczek i spacerów.

W 1899 oddane zostało do użytku sanatorium Strandschloß Zamek Plażowy, Pałac Nadbrzeżny, pełniące rolę domu zdrojowego.

Uzdrowisko w krótkim czasie zyskało międzynarodowe znaczenie. Obradujący w 1911 w Kołobrzegu V Międzynarodowy Kongres Lecznictwa Morskiego przyznał uzdrowisku rangę uzdrowiska I kategorii.

                                     

2. Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Uzdrowisko Kołobrzeg” powołano zarządzeniem Ministra Zdrowia w 1953, z zadaniem prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, sanatoryjnego i ambulatoryjnego, eksploatowania i przerobu naturalnych uzdrowiskowych bogactw naturalnych, prowadzenia prac naukowo-badawczych nad lecznictwem i profilaktyką balneologiczną. 1 lutego 1999 przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostało w spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Obecnie 2015 jedynym akcjonariuszem jest województwo zachodniopomorskie. Spółką zarządzali kolejno: Jan Hoffmann 1999-2000, Kazimierz Tatur 2000-2006, Marek Olszewski 2006-2007 i Mateusz Korkuć od 2008.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. działalność szpitali i działalność fizjoterapeutyczna. Leczenie dorosłych obejmuje choroby układu oddechowego, układu krążenia, układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii głównie cukrzyca, choroby tarczycy. Leczenie dzieci obejmuje natomiast schorzenia dróg oddechowych, w tym astmę oskrzelową, choroby układu wydzielania wewnętrznego, zaburzeń odżywiania i przemiany materii oraz alergiczne schorzenia skóry. Leczenie prowadzone jest przez cały rok.

                                     

2.1. Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. Obiekty

Obiekty należące do Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. zlokalizowane są w Dzielnicy Uzdrowiskowej, w strefie ochrony uzdrowiskowej "A”. Należą do nich:

  • sanatorium Mewa IV
  • sanatorium Muszelka
  • sanatorium Perła Bałtyku
  • sanatorium Mewa V
  • sanatorium Mewa III
  • sanatorium Mewa I - pawilon B
  • Zakład Przyrodoleczniczy nr 1
  • sanatorium Mewa I - pawilon A
  • sanatorium Mewa II
  • dziecięcy szpital uzdrowiskowy Słoneczko
                                     

3. Borowina

W uzdrowisku wydobywany jest torf leczniczy borowina. Eksploatację, w oparciu o koncesję, prowadzi Uzdrowiskowy Zakład Górniczy należący do Uzdrowiska Kołobrzeg S.A.

                                     

4. Wody mineralne

W uzdrowisku na przestrzeni lat produkowane były pod różnymi nazwami handlowymi wody mineralne, z różnych miejscowych ujęć. Markowym, powszechnie dostępnym produktem uzdrowiska była woda o nazwie Perła Bałtyku, której produkcja została jednak zaniechana. Obecnie 2015 jako butelkowana jest produkowana wyłącznie woda o nazwie Jantar. Prócz tego eksploatację wody leczniczej solanki prowadzi Uzdrowiskowy Zakład Górniczy.

                                     

4.1. Wody mineralne Perła Bałtyku

Woda mineralna solankowa, z utworów czwartorzędowych - słonawa, chlorkowo-wodorowęglanowosodowa o mineralizacji nie przekraczającej 0.2% stężenia NaCl.

                                     

4.2. Wody mineralne Jantar

Akratopega, z utworów czwartorzędowych, słonawa, chlorkowo-wodorowęglanowosodowa o mineralizacji nie przekraczającej 0.2% stężenia NaCl. Produkowana jest przez Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o. Do produkcji wody wykorzystuje się ujęcie 39 "Jantar”. zlokalizowane przy ul. Żurawiej, o mineralizacji 819.48 mg na litr wody. Woda zawiera chlorki, wodorowęglany, sód i wapń, a także mniejsze ilości innych pierwiastków. Na pobór wód z tego ujęcia Starosta Kołobrzeski wydał 20 września 2006 decyzję – pozwolenie wodnoprawne Saxoffon Sp. z o.o., ważną do 20 września 2026. Możliwy maksymalny pobór wód podziemnych wynosi Qśrd = 24.00 m3/d, Qmaxh = 1.5m3/h. Woda jest butelkowana i sprzedawana jako: premium - w szklanych butelkach 300 ml gazowana i niegazowana, standard - w plastikowych butelkach 500 ml i 1.5 l gazowana, delikatnie gazowana i niegazowana oraz 5 l niegazowana, a także w dużych opakowaniach 18.9 l firmowa.