Poprzednia

ⓘ Eksport kapitału
                                     

ⓘ Eksport kapitału

Eksport kapitału – lokowanie przez przedsiębiorców, podmioty niebędące przedsiębiorcami lub instytucje publiczne kapitału za granicą w celu uzyskania wyższej stopy zwrotu lub zabezpieczenia przed nadmiernym ryzykiem.

Eksport kapitału może odbywać się poprzez inwestycje portfelowe, inne inwestycje w instrumenty finansowe np. na rynku kapitałowym, pieniężnym i walutowym lub bezpośrednie inwestycje zagraniczne.