Poprzednia

ⓘ Mierzenie jakości w oświacie
                                     

ⓘ Mierzenie jakości w oświacie

Mierzenie jakości – polega na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu oraz ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę oświatową wymagań wynikających z ich zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.

Mierzenie jakości polega na rozpoznawaniu, czy szkoła spełnia, w szczególności wymagania wynikające z jej zadań określonych w prawie oświatowym. Ponadto mierzenie jest również rozpoznawaniem czy to, do czego szkoła zmierza i jak to realizuje, jest odpowiednie do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestników procesu edukacyjnego, a w szczególności uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Mierzenie jest więc porównywaniem stanu faktycznego ze stanem pożądanym.

Mierzenie jakości pracy szkoły jest procesem złożonym, wymagającym planowego i zorganizowanego działania.

W mierzeniu stosowane są różnorodne procedury. Do najbardziej znanych zalicza się:

  • hospitacja,
  • ewaluacja,
  • monitorowanie.
                                     
  • gimnazjum w ustroju szkolnym w Polsce. Zobacz też: Strajk nauczycieli w Polsce w 2019 roku. Komisja Edukacji Narodowej mierzenie jakości w oświacie szkoła
  • dostęp do morza oraz silną flotę, a jego założeniami ogólnymi był: 1 mierzenie bogactwa i siły państwa ilością zgromadzonych kruszców 2 dodatni bilans