Poprzednia

ⓘ Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera
                                     

ⓘ Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera

Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera – polska fundacja założona w 2012, której misją jest wszechstronne wspieranie dzieci dotkniętych Zespołem Aspergera, pomoc ich rodzinom, a także edukacja w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności rodziców, wolontariuszy, nauczycieli i specjalistów, dotycząca Zespołu Aspergera.

                                     

1. Działania

Główne działania fundacji to:

 • Wspieranie informacyjnie w zakresie zespołu Aspergera organizacji społecznych i ich wolontariuszy.
 • Prowadzenie szkoleń i różnych formy konsultacji indywidualnych, głównie dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera, najczęściej w zakresie spraw formalnych, prawnych związanych z funkcjonowaniem dziecka z ZA w szkole, uzyskiwaniem orzeczenia o niepełnosprawności itp. Także udzielanie informacji o funkcjonowaniu organizacji i instytucji zajmujących się ZA, a także książkach, stronach internetowych i innych źródłach wiedzy fachowej nt. ZA.
 • Prowadzenie badań rodzin dzieci z zespołem Aspergera.
 • Działalność wydawnicza.
 • Analizowanie i przedstawianie uwagi do projektów rozporządzeń w zakresie funkcjonowania w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera jest współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu dla szkół promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi "Szkoła przyjazna dla każdego” odbyły się dotąd dwie edycje konkursu – 2013 i 2014.

                                     

2. Publikacje

 • Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska, Mam dziecko z zespołem Aspergera) Poradnik dla rodziców
 • Grzegorz Całek, Katarzyna Kwapińska, Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce. Raport z badań 2014
 • Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Mam dziecko z niepełnosprawnością. Poradnik dla rodziców
                                     
 • stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera Nauka odbywa się na poziomie szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej
 • siebie uwagi Diagnoza różnicowa z zespołem Aspergera nawet 35 osób może mieć problemy typowe dla zespołu Aspergera Diagnoza ADHD we wczesnym dzieciństwie
 • Rasiowa polska matematyczka Christoph Waltz austriacki aktor, zdobywca Oscara Carl Auer von Welsbach chemik i przedsiębiorca Hans Asperger pediatra
 • stwierdzenia nasilonych urojeń lub omamów zob. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera W klasyfikacji DSM - IV wyróżniono pięć rodzajów schizofrenii: rezydualna

Użytkownicy również szukali:

agresywne dziecko z zespołem aspergera w szkole, niegrzeczne dzieci kontakt, zespół aspergera 2019, zespół aspergera koncentracja,

...
...
...