Poprzednia

ⓘ Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Instytut Inicjatyw Pozarządowych
                                     

ⓘ Instytut Inicjatyw Pozarządowych

Instytut Inicjatyw Pozarządowych – polska fundacja, której misją jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce. Instytut Inicjatyw Pozarządowych powstał w 2005, a w 2007 uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

                                     

1. Działania

Główne działania fundacji to trzy stałe programy

 • Program wspierania lokalnych inicjatyw edukacyjnych od 2008 – program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów edukacyjnych o charakterze lokalnym, realizowanych przez małe organizacje lub ich terenowe oddziały, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, muzea, biblioteki bądź przez inne, niekoniecznie sformalizowane inicjatywy społeczne działające lokalnie.
 • Akademia NGO od 2009 – program mający na celu wspieranie stowarzyszeń i fundacji oraz innych inicjatyw pozarządowych – przede wszystkim w formie nieodpłatnych szkoleń, konsultacji oraz publikacji, najczęściej w kwestiach prawnych, a także zarządzania organizacją pozarządową i pracy z wolontariuszami.
 • Rodzice w szkole od 2008 – program, którego celem jest wzmocnienie pozycji rodziców w szkole, m.in. przez kształcenie rad rodziców i dyrektorów szkół, a także umożliwienie radom rodziców wymiany wiedzy i doświadczeń.

Najważniejsze zrealizowane projekty:

 • Aktywni rodzice – od rady do stowarzyszenia 2013–2014 – projekt edukacyjno-informacyjny, który miał na celu wspieranie tworzenia i rozwoju, w miejsce nieefektywnej formy rad rodziców, nowej formuły aktywności rodziców – stowarzyszeń rodziców.
 • Akademia 1% 2008–2009 – projekt, który miał na celu pomoc małym organizacjom w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego oraz przygotowaniu i prowadzeniu kampanii pozyskiwania 1% z PIT.
 • Gmina – tu wszystko się zaczyna 2008 – projekt, który miał na celu stworzenie modelu wspólnego dochodzenia organizacji pozarządowych i władz samorządowych do opracowania i przyjęcia programu współpracy.
 • Rodzic-zawodowiec 2010–2011 – projekt wprowadzający pojęcie "wolontariat kompetencji” i rozwijający tę formę wśród rodziców, na terenie przedszkoli i szkół.
 • Impuls – Tchniemy życie w organizacje 2009–2010 – projekt, który miał na celu jest kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych w pokonaniu kolejnego etapu rozwoju niezależnie, na jakim etapie się znajdują.
 • Akademia promocji 2009–2010 – projekt, który miał na celu pomoc małym organizacjom pozarządowym w planowaniu i prowadzeniu działalności promocyjnej.

Działania fundacji są finansowane m.in. z następujących źródeł: 1%, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych norweski i szwajcarski, Fundacja Orange

Instytut Inicjatyw Pozarządowych jest współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu dla szkół promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi "Szkoła przyjazna dla każdego” odbyły się dotąd dwie edycje konkursu – 2013 i 2014.

                                     

2. Publikacje

 • Grzegorz Całek, Anna Poraj, Rodzice w szkole 2009
 • Anna Poraj, Katarzyna Krawczyk, Małgorzata Silny, Grażyna Kujawiak, Ściągawka wychowawcy kolonijno-obozowego 2009
 • Grzegorz Całek, Anna Poraj, ABC organizacji pozarządowej 2010
 • Grzegorz Całek, Katarzyna Kwapińska, Budżet uczniowski – nowy sposób aktywizacji uczniów i rad rodziców 2017
 • Szkoła przyjazna dla każdego 2013
 • Grzegorz Całek, Stowarzyszenie rodziców. Tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji 2014
 • Grzegorz Całek, Rada rodziców w pytaniach i odpowiedziach 2014
 • Grzegorz Całek, Anna Poraj, Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu 2011
 • Grzegorz Całek, Jak założyć stowarzyszenie 2010
 • Ważne jest każde dziecko 2014
 • Grzegorz Całek, Rada rodziców – 61 ważnych pytań 2014
 • Grzegorz Całek, Jak promować NGO 2010
 • Grzegorz Całek, Jak przygotować kampanię 1% 2008