Poprzednia

ⓘ Krzysztof Kluszczyński
                                     

ⓘ Krzysztof Kluszczyński

Krzysztof Kluszczyński – polski inżynier elektrotechnik, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, w latach 2005–2007 rektor Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach.

                                     

1. Życiorys

W 1973 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozprawę doktorską obronił tamże w 1978, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1986 w oparciu o pracę pt. Momenty pasożytnicze w maszynach asynchronicznych. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał 29 marca 1996. Specjalizuje się w teorii maszyn elektrycznych. Jest autorem ok. 300 publikacji.

W latach 1973–2017 związany z Politechniką Śląską, na której doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego. W latach 1980–1981 był zastępcą dyrektora Instytutu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, zaś w latach 1990–1993 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego. W 1999 utworzył Zakład Mechatroniki, który w 2006 został przekształcony w kierowaną przez niego Katedrę Mechatroniki. W październiku 2017 objął stanowisko profesora zwyczajnego na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK został kierownikiem Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycznej. Pracował także w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach, będąc jej rektorem w latach 2005–2007.

W 1999 został przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, a w 2002 został członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN.

W 2012, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11 lutego 2015 otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

                                     
  • Osoby o tym nazwisku: Krzysztof Kluszczyński polski inżynier elektrotechnik Ryszard Kluszczyński polski medioznawca i kulturoznawca
  • inż. Krzysztof Kluszczyński PŚl Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz UZ Prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk Inst. Elektr. Dr hab. Krzysztof Kurek
  • tytułowej piosenki, Moherowych beretów, zrealizowany przez Sabina Kluszczyńskiego z Heavy Vision. W nagraniu piosenek Mówi Bagdad i I ty będziesz
  • maja 2013 - 31 grudnia 2016 od 1 stycznia 2017 Michał Adamski Mariusz Kluszczyński Jarosław Lewandowski Małgorzata Rogatty Anna Trzcińska Prezenterami są:
  • na ciągłość i nierozerwalność obu dziedzin sztuki. Na polskim gruncie Kluszczyński Film wideo multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej
  • Kałdowski Mariusz Kamecki Franciszek Karasek Krzysztof Kargól Grzegorz Kass Wojciech Kiepuszewski Piotr Kluszczyński Zbigniew Kluza Anna Kluza - Kaja Alina Knitter
  • Mediations, której kuratorami byli Tsutomu Mizusawa i prof. Ryszard W. Kluszczyński oraz Erased Walls, nad którą opiekę sprawowali Georgi Begun, Noam Braslavsky
  • wieku Wojciech Kosiński: Dzieje architektury w Polsce. Kraków: Władysław Kluszczyński 2003. ISBN 83 - 88080 - 95 - 4. Andrzej Basista: Betonowe dziedzictwo. Warszawa - Kraków:
  • Wyd. Kluszczyński Kraków Malarz R., 2003, Polskie Góry, Wyd. Kluszczyński Kraków Malarz R., 2003, Parki narodowe świata, Wyd. Kluszczyński Kraków
  • Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński 1979, s. 152. ISBN 83 - 7447 - 006 - 2. Aleksandra Górska: Kresy. Przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński 2005, s. 154. ISBN 83 - 7447 - 006 - 2