Poprzednia

ⓘ Piotr Pcionek
                                     

ⓘ Piotr Pcionek

W 1975 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, którą ukończył w 1979 r. Od 1986 r. studiował w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu objął w 1979 r. stanowisko dowódcy plutonu czołgów w 25 Pułku Czołgów w Szczecinie. Od 1982 r. był dowódcą kompanii czołgów w 5 Pułku Zmechanizowanym 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Od 1989 r., po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, został wykładowcą w Centrum Szkolenia Operacji Pokojowych w Kielcach. W latach 1990–1991 był dowódcą batalionu czołgów w 5 pułku zmechanizowanym. Następnie w latach 1991–1992 pełnił służbę jako starszy oficer operacyjny 12 Dywizji Zmechanizowanej. W latach 1992 do 1995 r. był zastępcą dowódcy pułku ds liniowych, później szefem sztabu 9 Pułku Zmechanizowanego. W 1994 r. dowodził tym pułkiem, który na początku 1995 r. został rozformowany.

1 marca 1995 r. dowódca 12 SzDZ powierzył ppłk dypl. P. Pcionkowi organizację 6 Brygady Pancernej. Z dniem 2 sierpnia 1995 r. Minister Obrony Narodowej oficjalnie wyznaczył go na dowódcę 6 Brygady Pancernej, a następnie 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego. W roku 1999 został szefem wydziału szkolenia, potem był szefem szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej.

W 2002 r. został asystentem szefa sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. W 2005 r. ukończył Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 15 sierpnia 2005 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski mianował go na stopień generała brygady. We wrześniu 2005 r. został dowódcą 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.

W roku 2007 został szefem wojsk pancernych i zmechanizowanych dowództwa Wojsk Lądowych. Od 2008 r. był szefem sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W czerwcu 2009 r. został skierowany do rezerwy kadrowej ze względu na trudną sytuację rodzinną. W 2010 r. został asystentem dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego i do dnia odejścia do rezerwy służył na tym stanowisku.

15 sierpnia 2012 r. gen. Piotr Pcionek został pożegnany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wraz z grupą generałów kończących zawodową służbę wojskową, otrzymując pamiątkowy ryngraf. Był żołnierzem ludowego Wojska Polskiego, a później oficerem Sił Zbrojnych RP.

                                     

1. Ordery i odznaczenia

 • Odznaka pamiątkowa Dowództwa Wojsk Lądowych
 • Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Pamiątkowy ryngraf od prezydenta Bronisława Komorowskiego w związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej
 • Odznaka pamiątkowa 5 Pułku Zmechanizowanego
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Odznaka pamiątkowa Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Odznaka pamiątkowa 12 BZ
 • Odznaka pamiątkowa 2 Korpusu Zmechanizowanego
 • Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Odznaka pamiątkowa 12 Dywizji Zmechanizowanej
 • Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Odznaka pamiątkowa 6 Brygady Pancernej
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju”