Poprzednia

ⓘ Śląska Karta Usług Publicznych
Śląska Karta Usług Publicznych
                                     

ⓘ Śląska Karta Usług Publicznych

Śląska Karta Usług Publicznych – bezdotykowa karta elektroniczna służąca do dokonywania płatności za przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, za parkowanie w strefach płatnego parkowania w 6 miastach konurbacji górnośląskiej, w placówkach kultury, placówkach rekreacyjno-sportowych, bibliotekach i urzędach miast. Wydawcą karty jest mBank.

                                     

1.1. Historia Wybór wykonawcy

Pomysł wprowadzenia karty miejskiej w konurbacji górnośląskiej pojawił się po raz pierwszy w 2007 roku, natomiast dwa lata później prezydenci miast konurbacji podpisali umowę odnośnie rozpoczęcia prac zmierzających do wprowadzenia karty. W listopadzie 2009 roku KZK GOP ogłosił konkurs na logo karty. W konkursie wzięło udział 213 prac i zwyciężył projekt żółto-niebieskiego ptaszka.

18 października 2010 zarząd województwa śląskiego podpisał z KZK GOP umowę na dofinansowanie systemu Śląskiej Karty Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W listopadzie 2010 KZK GOP ogłosił przetarg na Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu "Śląskiej Karty Usług Publicznych”. W postępowaniu zostały złożone oferty 2 konsorcjów: Qumak-Sekom, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i BRE Bank 197 mln zł netto oraz Comarch i SkyCash Poland 484 mln zł. Budżet zamawiającego wynosił 160 mln zł. W maju 2011 została wybrana oferta pierwszego konsorcjum, jednakże Comarch odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej i to odwołanie zostało 7 czerwca uwzględnione, w związku z czym 28 czerwca KZK GOP zdecydował się unieważnić przetarg.

W lipcu 2011 ogłoszono nowy przetarg. W postępowaniu zostały złożone oferty 3 konsorcjów: Asseco Poland i BRE Bank 189.6 mln zł, Comarch, ATM Systemy Informatyczne, mPay i Getin Noble Bank 276.6 mln zł oraz Qumak-Sekom, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Bank Gospodarstwa Krajowego 209.7 mln zł. 4 października KZK GOP wybrał ofertę pierwszego konsorcjum. Od tej decyzji odwołało się konsorcjum z Qumak-Sekom na czele. Krajowa Komisja Odwoławcza podzieliła jeden z sześciu podniesionych w odwołaniu zarzutów związanych z ubezpieczeniem Asseco i konieczny był ponowny wybór oferty przez KZK GOP. 9 listopada zamawiający ponownie wybrał ofertę konsorcjum Asseco i BRE Bank, a 9 stycznia 2012 podpisał z nim umowę na wykonanie systemu. Według ówczesnych planów całość miała być gotowa po 16 miesiącach.

                                     

1.2. Historia Wdrożenie

W kwietniu 2012 uruchomiono portal poświęcony Śląskiej Karcie Usług Publicznych, a w czerwcu rozpoczęto montaż modułów ŚKUP w autobusach kursujących na zlecenie KZK GOP.

Na wiosnę 2013 roku rozpoczęto montaż automatów ŚKUP na przystankach, a w marcu 2014 rozpoczęto ich stopniowe uruchamianie, które do czasu wprowadzenia kart służyły tylko do sprzedaży biletów okresowych KZK GOP. W marcu 2015 funkcjonalność automatów została rozszerzona o sprzedaż biletów MZK Tychy.

Pod koniec 2014 w Bytomiu rozpoczęto montaż nowych parkomatów w ramach projektu ŚKUP w mieście już wcześniej funkcjonowała strefa płatnego parkowania obsługiwana przez parkomaty.

W maju 2015 w Katowicach uruchomiono pierwsze parkomaty ŚKUP z wyłączoną możliwością płatności kartą ŚKUP. Wcześniej opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania pobierali parkingowi.

3 sierpnia 2015 w Gliwicach uruchomiono strefę płatnego parkowania, jednakże pomimo że Gliwice są jednym z miast uczestniczących w projekcie ŚKUP, to parkomaty w tym mieście nie mają możliwości płacenia kartami ŚKUP.

W sierpniu 2015 rozpoczęły się wewnętrzne testy systemu. W skład systemu wówczas wchodziło:

 • 40 Punktów Obsługi Klienta, w tym
 • 5 prowadzonych przez SKBank,
 • Portal Klienta,
 • 35 prowadzonych przez ajentów Kolportera,
 • 1300 kompletów urządzeń łącznie we wszystkich pojazdach,
 • 800 modułów do pobierania opłat i doładowań u sprzedawców,
 • 20 Punktów Zbierania Danych,
 • Centrum Przetwarzania Danych,
 • 223 parkomaty,
 • 320 urządzeń dla kontrolerów,
 • 109 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart,
 • 410 modułów do pobierania opłat za usługi komunalne,
 • system rozliczeń pieniężnych.

W projekcie brało udział wówczas 21 miast:

                                     

1.3. Historia Funkcjonowanie

1 października 2015 rozpoczęto wydawanie kart ŚKUP, a 1 listopada umożliwiono kodowanie biletów okresowych na karcie. Wraz z rozpoczęciem kodowania biletów na karcie wprowadzano nową taryfę biletową, w ramach której bilety elektroniczne były tańsze od papierowych. Przez pierwsze tygodnie funkcjonowania dochodziło do częstego zawieszania się czytników w autobusach. Dodatkowym problem był całkowity brak czytników w części pojazdów, w szczególności kursujących na zlecenie MZKP, z którym KZK GOP ma unię biletową.

2 listopada 2015 w Piekarach Śląskich uruchomiono strefę płatnego parkowania, w której płatności odbywa się w automatach ŚKUP gotówką lub kartą ŚKUP. Tego samego dnia uruchomiono parkomaty ŚKUP z możliwością płatności gotówką lub kartą ŚKUP w Tychach, gdzie wcześniej opłatę za parking pobierali inkasenci. Na przełomie listopada i grudnia w katowickich parkomatach uruchomiono możliwość płacenia kartami ŚKUP same automaty uruchomiono wcześniej, ale przyjmowały tylko płatności gotówkowe, a 16 grudnia możliwość płacenia kartami ŚKUP uruchomiono w bytomskich parkomatach. Płatność kartami ŚKUP została również uruchomiona w parkomatach w Chorzowie i Zabrzu. W obu miastach już wcześniej funkcjonowały strefy płatnego parkowania.

21 listopada 2015 Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność SKBanku, którego placówki były jednym z punktów wydawania kart ŚKUP. Po kilku dniach te punkty wydawania kart zostały ponownie otwarte.

11 stycznia 2016 uruchomiono możliwość płacenia kartą za bilety jednorazowe. Jednocześnie wprowadzono nową taryfę – odległościową oraz zmieniono taryfę strefowo-czasową elektroniczny bilet strefowo-czasowy stał się tańszy niż papierowy.

Pod koniec lutego 2016 wydane były 32 tysiące kart ŚKUP, na początku kwietnia 40 tysięcy.

1 maja 2016 wycofano ze sprzedaży wszystkie czasowe bilety okresowe z wyjątkiem miesięcznych imiennych. 1 czerwca wycofano bilety miesięczne sieciowe, upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast, co spowodowało duże kolejki w punktach wydających karty. Z tego powodu zarząd KZK GOP podjął decyzję o przedłużeniu ważności majowych biletów do 10 czerwca. 1 lipca wycofano bilety miesięczne upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie jednego miasta. Na początku lipca wydanych było 116 tys. kart. 1 sierpnia wycofano ze sprzedaży ostatnie rodzaje papierowych biletów miesięcznych.

22 sierpnia 2016 otworzono dodatkowy, 41. Punkt Obsługi Klienta w Tarnowskich Górach. W pierwszej połowie września uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie obsługiwanym przez MZKP Tarnowskie Góry zostali zwolnieni z obowiązku posiadania biletów podczas podróży do i ze szkoły. Powodem tej decyzji były opóźnienia w wydawaniu kart ŚKUP.

W połowie września 2016 wydanych było 190 tys. kart, a 10 października 207 tys.

Pod koniec 2016 roku w związku z opóźnieniami we wdrożeniu systemu, KZK GOP naliczyło wykonawcy 18 mln zł kary, za usterki związane z niepoprawnym działaniem systemu kolejne 400 tys. zł.                                     

1.4. Historia Rozbudowa ŚKUP i powstanie Zarządu Transportu Metropolitalnego

16 lutego 2017 władze Sosnowca podpisały z firmą Nextbike umowę na budowę Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. Umowa ta przewiduje, że za wypożyczenie rowerów będzie można płacić kartą ŚKUP.

W marcu 2017 Koleje Śląskie złożyły wniosek o pozyskanie dotacji na przystąpienie do ŚKUP. Pod koniec grudnia 2017 KZK GOP wraz z Tychami i Bieruniem ogłosili przetarg na doposażenie autobusów kursujących na zlecenie MZK Tychy w urządzenia ŚKUP oraz montaż 462 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Pod koniec sierpnia 2018 podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą Dysten, a w marcu rozpoczęto montaż urządzeń.

1 stycznia 2019 odpowiedzialność za transport publiczny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przejął Zarząd Transportu Metropolitalnego zastępując m.in KZK GOP, tym samym ZTM przejął nadzór nad ŚKUP. Kilka dni później Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła dialog techniczny na "Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne, w szczególności obejmujące publiczny transport zbiorowy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

W kwietniu 2019 Koleje Śląskie rozpoczęły wymianę terminali konduktorskich na takie, które są kompatybilne ze ŚKUP.

Na początku 2020 roku zakończono montaż kasowników ŚKUP w autobusach i trolejbusach PKM Tychy. Nowe kasowniki otrzymały możliwość płatności kartami zbliżeniowymi, czego nie miały wcześniej montowane kasowniki. 10 kwietnia 2020 udostępniona została aplikacja mobilna Mobilny ŚKUP umożliwiająca m.in. kodowanie na karcie zakupionych biletów okresowych, sprawdzenie rozkładu jazdy i zgłaszanie awarii.

W kwietniu 2020 w Katowicach zamontowano 50 kolejnych parkomatów z możliwością płatności kartą ŚKUP.

                                     

2. Funkcje karty

Śląska Karta Usług Publicznych służy do:

 • wnoszenia płatności w urzędach miast,
 • wnoszenia płatności w placówkach rekreacyjno-sportowych,
 • kodowania biletów okresowych ZTM,
 • wnoszenia płatności w bibliotekach,
 • logowanie się do stacji wypożyczania rowerów w Gliwicach i Katowicach.
 • kodowania biletów jednorazowych ZTM,
 • wnoszenia płatności w placówkach kultury m.in. w muzeach, teatrach i miejskich centrach kultury,
 • wnoszenia opłat za parkowanie w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Piekarach Śląskich, Tychach i Zabrzu,

W przyszłości do systemu mają dołączyć jeszcze Koleje Śląskie oraz Sosnowiecki Rower Miejski.

                                     

3. Krytyka

System spotkał się z krytyką m.in.: ze względu na konieczność rejestrowania każdego wejścia do pojazdu przez posiadaczy biletów okresowych bez którego pasażer traktowany jest jak gapowicz, awarie czytników i strony internetowej, błędne kodowania i znikające z karty bilety lub pieniądze, skomplikowaną obsługę samej karty i czytników m.in. brak automatycznego wyboru najkorzystniejszej taryfy. Krytykowano również fakt, że terminale w takich miejscach jak biblioteki czy baseny nie są praktycznie wykorzystywane.

W związku z koniecznością rejestracji wejścia do pojazdu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło kilka skarg na KZK GOP, po których UOKiK wezwał związek do zniesienia tego obowiązku. 16 listopada 2017, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, UOKiK wysłał KZK GOP zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ostatecznie, w styczniu 2018 KZK GOP zniósł obowiązek odbijania karty przy wejściu do pojazdu przez posiadaczy biletów okresowych bez limitu przejazdów.

W 2018 Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kontrolę dotyczącą zlecanych na zewnątrz dodatkowych usług kontroli przewoźników oraz wdrożenia i utrzymania funkcjonalności projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Kontrola wykazała, że za niemal 3 mln zł zostały zakupione drukarki fiskalne do drukowania pokwitowań kupna biletów, które nie zostały nigdy wykorzystane.

Użytkownicy również szukali:

jak doładować kartę śkup, wymiana karty śkup,

...
...
...