Poprzednia

ⓘ Grzybiny
Grzybiny
                                     

ⓘ Grzybiny

Grzybiny – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Działdowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ciechanowskiego.

Liczba mieszkańców wsi wynosi obecnie 389 osoby, co stanowi ok. 3.85% ogólnej liczby ludności gminy stan na 31.12.2010r., w tym mężczyźni stanowią 51%, a kobiety 49% populacji ludności wsi.

                                     

1. Historia

W czasach krzyżackich wieś pojawia się w dokumentach w roku 1321, podlegała pod komturię w Dąbrównie, były to dobra rycerskie o powierzchni 80 włók.

Zgodnie z zapisami na kartach historii, dnia 15 sierpnia 1321 roku mistrz krajowy dzierzgoński, Fryderyk von Wildenberg, nadał rycerzom z ziemi chełmińskiej 1440 włók leżących w pobliżu zamku dąbrowieńskiego ziemi nadał: Piotrowi, Henemanowi i jego bratu Konradowi. Rycerze ci założyli wsie Leszcz, Wądzyn, Grzybiny. Na owych 1440 włókach powstały Grzybiny. Miasta i szlachta pruska utworzyły w 1440 roku Związek Pruski: była to konfederacja miast i szlachty przeciwko Zakonowi. W komturstwie ostródzkim członkami Związku Pruskiego był Jurga z Grzybin.

W XVII i XVIII wieku majątek Grzybiny był w posiadaniu rodziny von Gersdorf. Po roku 1920 majątek pozostał po stronie niemieckiej, a właścicielami majątku byli Hellowie.

                                     

2. Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • dwa budynki gospodarcze
  • gorzelnia
  • rządcówka
  • zespół dworski
  • pozostałości pałacu
  • obora
  • park

Użytkownicy również szukali:

...
...
...