Poprzednia

ⓘ Kościół św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty w Janowcu
Kościół św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty w Janowcu
                                     

ⓘ Kościół św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty w Janowcu

Kościół świętego Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu zwoleńskiego diecezji radomskiej. Znajduje się na turystycznym szlaku Renesansu Lubelskiego.

Murowany kościół został ufundowany około 1350 roku. Ta niewielka, jednonawowa świątynia została rozbudowana w połowie XVI wieku i ufundowana Piotra Firleja, wojewody ruskiego, właściciela Janowca. Została wtedy wybudowana nowa, obszerna nawa i prezbiterium obok starej świątyni. Po przekazaniu nowo zbudowanej, jeszcze nieukończonej, części świątyni protestantom przez kalwina Andrzeja Firleja, kasztelana lubelskiego, stara świątynia pozostała w rękach katolików. Przez następnych kilkadziesiąt lat, prawie do końca XVI wieku w świątyni odbywały się obok siebie nabożeństwa dwóch wyznań: w starej części dla katolików, zaś w nowej dla protestantów. Po przejęciu nowej części świątyni przez proboszczów katolickich w końcu XVI wieku została ujednolicona przestrzeń świątyni – połączono dotychczas oddzielne wnętrza starej i nowej części, przez co stara świątynia stała się boczną kaplicą św. Anny. Wtedy została także wybudowana okazała wieża świątyni, według projektu dobrego architekta, w swoim kształcie zbliżona do wież kościoła św. Stanisława w Czemiernikach.

Świątynia jest ozdobiona dekoracją sztukateryjna z herbami rodów Dulskich i Tarłów. Ołtarz główny w stylu barokowym został zaprojektowany zapewne przez Tylmana z Gameren, natomiast ołtarze boczne w stylu późnobarokowym zostały wykonane zapewne w puławskim warsztacie braci Hoffmannów. W prezbiterium jest umieszczony wykonany pod koniec XVI wieku przez Santi Gucciego – manierystyczny pomnik nagrobny Andrzeja Firleja i jego małżonki Barbary ze Szreńskich.