Poprzednia

ⓘ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
                                     

ⓘ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

Kadencja Sejmu rozpoczęła się 12 listopada 2015, czyli z dniem zebrania się Sejmu na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a upłynie w przeddzień pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji. 12 listopada posłowie składali ślubowanie, jako pierwszy ślubował marszałek senior Kornel Morawiecki. 26 parlamentarzystów co stanowiło 5.7% obecnych posłów złożyło ślubowanie poselskie bez fakultatywnego odwołania się do Boga.

                                     

1. Posiedzenia Sejmu

Zgodnie z Regulaminem Sejm obraduje na posiedzeniach. Marszałek Sejmu najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym tego posiedzenia odpowiednie organy. Termin ten może być skrócony w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Terminarz posiedzeń Sejmu
                                     

2. Marszałek Sejmu

Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 12 listopada 2015 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Kornel Morawiecki Kukiz’15. Marszałka Seniora wyznaczył Prezydent RP Andrzej Duda spośród grupy posłów o najstarszym wieku.

Marszałek Sejmu VIII kadencji:

 • Elżbieta Witek Prawo i Sprawiedliwość od 9 VIII 2019 do 11 XI 2019
 • Marek Kuchciński Prawo i Sprawiedliwość od 12 XI 2015 do 9 VIII 2019
                                     

3. Wicemarszałkowie Sejmu

Liczba wicemarszałków została ustalona na pięć, zgodnie z uchwałą z 12 listopada 2015. Wicemarszałkami zostali wybrani:

 • Ryszard Terlecki Prawo i Sprawiedliwość od 12 XI 2015
 • Stanisław Tyszka Kukiz’15 od 12 XI 2015
 • Małgorzata Kidawa-Błońska Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska od 12 XI 2015
 • Beata Mazurek Prawo i Sprawiedliwość od 11 I 2018 do 28 V 2019
 • Barbara Dolniak Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska od 12 XI 2015
 • Małgorzata Gosiewska Prawo i Sprawiedliwość od 12 VI 2019
 • Joachim Brudziński Prawo i Sprawiedliwość od 12 XI 2015 do 9 I 2018
                                     

4. Prezydium Sejmu

W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP. Są to:

 • Stanisław Tyszka Kukiz’15 – wicemarszałek Sejmu RP.
 • Elżbieta Witek Prawo i Sprawiedliwość – marszałek Sejmu RP od 09-08-2019, do tej daty Marek Kuchciński
 • Barbara Dolniak Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska – wicemarszałek Sejmu RP
 • Małgorzata Gosiewska Prawo i Sprawiedliwość – wicemarszałek Sejmu RP
 • Ryszard Terlecki Prawo i Sprawiedliwość – wicemarszałek Sejmu RP
 • Małgorzata Kidawa-Błońska Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska – wicemarszałek Sejmu RP
                                     

5. Konwent Seniorów

W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów lub kół. Są to:

 • Paweł Kukiz Kukiz’15 – przewodniczący klubu
 • Ryszard Terlecki Prawo i Sprawiedliwość – wicemarszałek Sejmu RP, przewodniczący klubu
 • Stanisław Tyszka Kukiz’15 – wicemarszałek Sejmu RP
 • Sławomir Neumann Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska – przewodniczący klubu
 • Władysław Kosiniak-Kamysz Polskie Stronnictwo Ludowe–Koalicja Polska – przewodniczący klubu
 • Barbara Dolniak Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska – wicemarszałek Sejmu RP
 • Małgorzata Kidawa-Błońska Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska – wicemarszałek Sejmu RP
 • Elżbieta Witek Prawo i Sprawiedliwość – marszałek Sejmu RP od 09-08-2019, do tej daty Marek Kuchciński
 • Małgorzata Gosiewska Prawo i Sprawiedliwość – wicemarszałek Sejmu RP
                                     

6. Komisje

Zgodnie z regulaminem w Sejmie jest 27 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych. Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.

                                     

7. Posłowie

Dane statystyczne dotyczące Sejmu VIII kadencji w dniu pierwszego posiedzenia:

Liczba mandatów według płci Liczba mandatów według stażu poselskiego Liczba mandatów według wieku Średni wiek posłów
                                     

8.1. Prace Sejmu Rok 2015

 • Ryszard Terlecki,
 • Barbara Dolniak,
 • Stanisław Tyszka.
 • Joachim Brudziński,
 • Małgorzata Kidawa-Błońska,
 • 12 XI – podjęcie uchwały o wyborze Marszałka Sejmu: Marek Kuchciński – 409 głosów za, Kornel Morawiecki – 42 głosów za, 7 posłów skreśliło wszystkie kandydatury
 • 12 XI – pierwszy dzień pierwszego posiedzenia Sejmu
 • 12 XI – podjęcie uchwał o wyborze wicemarszałków Sejmu
 • 18 XI – wybór sekretarzy Sejmu, składów osobowych Komisji Etyki Poselskiej i Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz członków Trybunału Stanu.
 • 25 XI – wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Prokuratury.
 • 18 XI – udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów.
 • 18 XI – exposé Beaty Szydło →Rząd Beaty Szydło.
 • 16 XI – wybór składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
 • 2 XII – wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego


                                     

8.2. Prace Sejmu Uchwały

 • 25 XI 2015 – stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. pozycje 1038, 1039, 1040, 1041, 1042
 • 19 XI 2015 – w sprawie solidarności z narodem francuskim oraz uczczenia pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu