Poprzednia

ⓘ Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Sanitarny
                                     

ⓘ Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny – centralny urząd administracji rządowej z siedzibą w Warszawie, funkcjonujący od 1 stycznia 2000. Urzędem kieruje powoływany przez premiera na wniosek ministra zdrowia Główny Inspektor Sanitarny, obecnie funkcję tę pełni Jarosław Pinkas.

Siedziba GIS znajduje się przy ul. Targowej 65 w Warszawie.

                                     

1. Zadania

Zadaniem urzędu jest kierowanie Państwową Inspekcją Sanitarną, inicjowanie i nadzorowanie czynności administracji rządowej zmierzających do zapobiegania i minimalizacji negatywnych skutków zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego. Główny Inspektor Sanitarny w szczególności nadzoruje, koordynuje i wytycza kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto zarządza procesem wymiany informacji z innymi organami administracji rządowej.

GIS w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego ma prawo wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej poleceń dotyczących podejmowania działań zapobiegawczych, wykonywania czynności kontrolnych oraz prawo uzyskiwania informacji o sposobie realizacji zadań urzędu w tym zakresie. O wydaniu takiego polecenia Główny Inspektor Sanitarny zawiadamia właściwego miejscowo wojewodę lub starostę.

                                     

2. Struktura

Główny Inspektorat Sanitarny składa się z następujących departamentów:

  • Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
  • Departament Przeciwepidemiczny
  • Departament Higieny Środowiska
  • Biuro Dyrektora Generalnego
  • Wydział Informatyzacji.
  • Biuro Głównego Inspektora
  • Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
  • Departament Prawny
  • Departament Ekonomiczno-Administracyjny
  • Departament Nadzoru i Kontroli