Poprzednia

ⓘ Gorodzisko
Gorodzisko
                                     

ⓘ Gorodzisko

Gorodzisko – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

Nazwa prawdopodobnie określa resztki osady, twierdzy, umocnień obronnych. Według podań ludowych grodzisko oznacza "miejsce, gdzie kiedyś był gród”.

Pierwotnie miejscowość nazywała się Horodzisko. Tę historyczną nazwę zniesiono i zastąpiono sztuczną i obcą kulturowo nazwą Gorodzisko. Próba przywrócenia poprawnej historycznie nazwy spotkała się w 2009 z protestami społecznymi, w związku z czym od niej odstąpiono.

Wieś w 2011 roku zamieszkiwało 86 osób.

                                     

1. Historia

Miejscowość powstała w końcu XVIII wieku, zasiedlona została przez ludność z sąsiednich wsi Trywieża i Kamień. Około 1780 roku były tu 2 dymy karczemne i 7 dymów chłopskich. Wieś zawsze była niewielka, w 1811 roku liczyła 13 domów, na początku XX wieku było tu 17 domów.

W okresie międzywojennym ludność utrzymywała się z rolnictwa oraz prac leśnych. Wydajność z upraw była niska, doskwierał brak pracy. Kilku mieszkańców wsi działało w Komunistycznym Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi. W 1945 roku ośmiu gospodarzy wyjechało do Białoruskiej SRR wskutek namów ze strony sowieckich agitatorów. W 1958 roku wieś była gęsto zaludniona, na 100 hektarów przypadało 117 osób.

W 1966 roku wieś została zelektryfikowana.

W 1847 roku we wsi było 17 domów, w 1855 – 11 domów, w 1950 roku było 40 domów, w których mieszkało 179 ludzi.

                                     

2. Religia

Mieszkańcy wsi są wyznania prawosławnego, należą do parafii w Łosince. Według stanu parafii z 31 grudnia 2007 roku, 71 parafian pochodziło z Gorodziska.