Poprzednia

ⓘ Pomniki przyrody w Starachowicach
                                     

ⓘ Pomniki przyrody w Starachowicach

Pomniki przyrody w Starachowicach – obiekty przyrody ożywionej jak i nieożywionej trwale wpisane w krajobraz miasta, które z racji wieku, rozmiarów i rzadkości występowania stanowią pomniki przyrody objęte ochroną z urzędu poprzez Rejonową Dyrekcję Ochrony Środowiska.

                                     

1. Pomniki przyrody ożywionej w Starachowicach

1. Dąb szypułkowy zieleniec koło Szkoły Podstawowej Nr 9. Drzewo rośnie na terenie stanowiącym własność Gminy Starachowice przy ul. Konstytucji 3 Maja. Wymiary:

 • średnica pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 0.80 m
 • obwód pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 2.52 m
 • wiek: około 150 lat
 • numer ewidencyjny RDOŚ -727
 • wysokość: około 25 m

2. Dęby szypułkowe - 2 sztuki zieleniec z fontanną. Drzewa rosną na terenie stanowiącym własność Gminy Starachowice przy ul. Armii Krajowej. Wymiary:

 • średnica pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 1.10 m i 1.00 m
 • obwód pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 3.16 m i 2.92 m
 • wiek: około 150 lat
 • wysokość: około 25 m
 • numer ewidencyjny RDOŚ - 726

3. Dęby szypułkowe - 2 sztuki teren PTTK. Drzewa rosną na terenie stanowiącym własność Gminy Starachowice przy ul. Krywki. Wymiary:

 • numer ewidencyjny RDOŚ - 728
 • średnica pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 1.20 m i 0.95 m
 • obwód pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 3.78 m i 3.00 m
 • wysokość: około 30 m
 • wiek: około 200 lat

4. Dąb szypułkowy koło pomnika "Barbórka". Drzewo rośnie na terenie stanowiącym własność Gminy Starachowice przy ul. Krywki. Wymiary:

 • numer ewidencyjny RDOŚ - 729
 • obwód pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 3.63 m
 • średnica pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 1.15 m
 • wiek: około 200 lat
 • wysokość: około 25 m

5. Dąb bezszypułkowy i dąb szypułkowy Michałów, ul. Wschodnia 33. Drzewa rosną na terenie nieruchomości prywatnej, przy ul. Wschodniej 33. Wymiary:

 • dąb szypułkowy 4.18 m
 • dąb bezszypułkowy 1.43 m
 • średnica pnia na wysokości 1.30 m od ziemi
 • numer ewidencyjny RDOŚ - 406
 • dąb bezszypułkowy 4.49 m
 • wysokość: około 25 m
 • wiek: około 250 lat
 • dąb szypułkowy 1.33 m
 • obwód pnia na wysokości 1.30 m od ziemi

6. Dąb szypułkowy Michałów, ul. Lempe. Drzewo rośnie na terenie stanowiącym własność Gminy Starachowice, przy ul. Lempe. Wymiary:

 • średnica pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 2.13 m
 • numer ewidencyjny RDOŚ -407
 • obwód pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 6.00 m
 • wysokość: około 25 m
 • wiek: około 300 lat

7. Do pomników przyrody ożywionej zaliczone zostały również dwie topole. Topola biała żyje do 300 lat. Osiąga wysokość do 40m.

 • wysokość: około 30 m
 • numer ewidencyjny RDOŚ - 725
 • wiek: około 80 lat
 • Topola biała nad rz. Kamienną, na wysokości Kotłowni ZEC-u. Drzewo rośnie na terenie stanowiącym własność Gminy Starachowice. Wymiary
 • obwód pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 3.47 m
 • średnica pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 1.10 m

8. Topola ul. Borkowskiego obok Starostwa Powiatowego. Drzewo rośnie na terenie prywatnym. Wymiary:

 • obwód pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 4.87 m
 • wiek: około 80 lat
 • wysokość: około 25 m
 • średnica pnia na wysokości 1.30 m od ziemi: 1.40 m
                                     

2. Pomniki przyrody nieożywionej w Starachowicach

1. Odsłonięcie geologiczne - pomnik przyrody nieożywionej

 • Numer w rejestrze RDOŚ - 229
 • W samym mieście i okolicy uwidaczniają się na powierzchni skały wszystkich okresów geologicznych historii ziemi. Odsłonięcie geologiczne, uznane za pomnik przyrody nieożywionej, stanowi ściana skalna o długości 400 m i wysokości 4-8 m, powstała częściowo w wyniku eksploatacji piaskowców, częściowo zaś naturalnie. Budują ją utwory dolnojurajskie - liasowe, zaliczane do serii skłobskiej. Są to piaskowce drobno i średnioziarniste, jasnoszare i żółtawe. Zlokalizowane jest w centrum miasta, jego wschodniej części, przy ul. Armii Krajowej.

2. zbiór okazów paleontologicznych okresu dolnego triasu w formie płyt skalnych, bloków brył oraz niewielkich rozmiarów eksponatów, zawierających ślady bezkręgowców, kręgowców oraz nieliczne inne formy skamieniałości, pozyskanych z terenu zarządzanego przez RZWGW w Warszawie w obrębie wsi Kałków i Godów gm. Pawłów i wsi Oczko Prwęckie - Doły Biskupie gm. Kunów. Zbiór obejmuje: 550 płyt skalnych, 300 bloków, 135 brył, 3379 mniejszych form skalnych.

Zlokalizowane na terenie Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach przy ul. Wielkopiecowa 1
 • numer ewidencyjny RDOŚ - 731