Poprzednia

ⓘ Andrzej Jakubecki
                                     

ⓘ Andrzej Jakubecki

Andrzej Stanisław Jakubecki – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i układowego, zastępcą przewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oczekujący na złożenie ślubowania.

                                     

1. Życiorys

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1989 uzyskał na tej samej uczelni stopień doktora na podstawie pracy zatytułowanej Restituto in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym. Habilitował się również na UMCS w 2001 w oparciu o rozprawę Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. 25 czerwca 2013 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Odbył aplikację sądową zakończoną w 1982 egzaminem sędziowskim, a także staże naukowe na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie w Mediolanie. Od 1980 zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2003 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2014 jako profesor zwyczajny. W 2002 został kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego. W latach 2005–2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana WPiA UMCS ds. współpracy z zagranicą. Został również wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz prezesem zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Od 2002 powoływany w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego, m.in. wielokrotnie wznawianego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego.

8 października 2015 został wybrany przez Sejm RP VII kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kadencja jako sędziego zgodnie z uchwałą Sejmu rozpoczęła się 7 listopada 2015. Nie złożył dotąd ślubowania wobec prezydenta RP z uwagi na brak inicjatywy ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. 25 listopada 2015 Sejm głosami posłów PiS i Kukiz’15 podjął uchwałę "w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej” uchwały o wyborze Andrzeja Jakubeckiego na sędziego TK. 3 grudnia 2015 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o TK, na mocy których nastąpił wybór na sędziego TK m.in. Andrzeja Jakubeckiego, są zgodne z odpowiednimi przepisami Konstytucji RP, a prezydent jest obowiązany do niezwłocznego przyjęcia ślubowania.

W 2017 został zastępcą przewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...