Poprzednia

ⓘ Kategoria:Rektorzy wyższych seminariów duchownych w Polsce
                                               

Edmund Barbasiewicz

Edmund Barbasiewicz – polski ksiądz katolicki, prałat, profesor teologii moralnej, opiekun harcerstwa, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach.

                                               

Stanisław Budzik

Stanisław Benedykt Budzik – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w latach 1998–2004, biskup pomocniczy tarnowski w latach 2004–2011, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 2007–2011, arcybiskup metropolita lubelski od 2011.

                                               

Tadeusz Chlipała

Tadeusz Chlipała – polski duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w etyce życia gospodarczego, wprowadzeniu w chrześcijaństwo; nauczyciel akademicki związany z katolickimi uczelniami w Świdnicy i we Wrocławiu.

                                               

Bogdan Czupryn

Bogdan Kazimierz Czupryn – polski duchowny katolicki, doktor filozofii. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1982 w Katedrze Płockiej z rąk bpa Bogdana Sikorskiego. Od 28 lutego 1986 r. profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w okresie 1 września 2005-30 czerwca 2007 rektor tej uczelni. Wykłada także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

                                               

Wacław Depo

Wacław Tomasz Depo – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii dogmatycznej, biskup diecezjalny zamojsko-lubaczowski w latach 2006–2011, arcybiskup metropolita częstochowski od 2012.

                                               

Stefan Ewertowski

Stefan Adam Ewertowski – ksiądz rzymskokatolicki należący do diecezji warmińskiej, a po reformie administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce dokonanej przez papieża Jana Pawła II na podstawie bulli apostolskiej Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 – do diecezji elbląskiej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor habilitowany teologii o specjalności teologia pastoralna, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, magister filozofii teoretycznej, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Elbląskiej.