Poprzednia

ⓘ Nagroda im. Jerzego Giedroycia
Nagroda im. Jerzego Giedroycia
                                     

ⓘ Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia – nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 2001 za badania nad dziedzictwem paryskiej "Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki.

Do konkursu mogą być zgłaszane "monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką”.

Wysokość nagrody wynosi 25 tysięcy złotych.

                                     

1. Laureaci

 • 2009: Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska - Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2008
 • 2010: Tomasz Rakowski – Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009
 • 2012: Dariusz Kosiński – Teatra polskie. Historie, PWN, Warszawa 2010
 • 2004: Aleksandra Hnatiuk – Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
 • Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran - Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Wydawnictwo Naukowe Scholar – Instytut Studiów Politycznych PAN – Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk – Warszawa 2012,
 • 2002: Tadeusz Wyrwa – Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku, PWN, Warszawa 2001.
 • 2006: Daniel Beauvois – Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
 • 2007: Robert Traba – Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, PTPN, Poznań 2005
 • 2005: Marek Kornat – Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce 1918–1939, Księgarnia Akademicka, t. 1–2, Kraków 2003 i Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003
 • 2011: Mariusz Mazur – O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 • 2001: Druga Wielka Emigracja 1945–1990, Biblioteka "Więzi”, Warszawa 1999
 • wyróżnienie Karol Modzelewski Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca, Iskry, Warszawa 2013
 • 2008: Timothy Snyder – Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569–1999, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2006
 • 2003: Barbara Engelking, Jacek Leociak – Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001
 • 2014
 • 2013: Jarosław Hrycak – Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina 1856-1886, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011
 • wyróżnienie Bohdan Cywiński Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013
 • Andrzej S. Kowalczyk – Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, Biblioteka "Więzi”, Warszawa 2014
 • 2015
 • nagroda honorowa Andrzej Peciak
 • Mirosław Szumiło – Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, IPN, Warszawa 2014
 • 2016
 • 2017: Joanna Krakowska – PRL. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016
 • 2019: Łukasz Garbal – Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 1, 2, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską.Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018
 • 2018: Jerzy Kochanowski – Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, Znak Horyzont, Kraków 2017