Poprzednia

ⓘ Jan Awrejcewicz
                                     

ⓘ Jan Awrejcewicz

Jan Awrejcewicz – polski inżynier, naukowiec specjalizujący się w mechanice nieliniowej, automatyce, biomechanice i mechatronice. Kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

                                     

1. Wykształcenie

Jan Awrejcewicz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1977 roku, stopień doktora w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego w 1990 roku, a tytuł profesora w 1994 roku. W 1978 roku ukończył również studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego kierunek filozofia.

Od 1997 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie od 1998 roku pełni funkcję kierownika założonej przez siebie Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.

                                     

2. Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna

Jan Awrejcewicz specjalizuje się w mechanice nieliniowej i układach dynamicznych. Zainteresowania naukowe Awrejcewicza dotyczą nie tylko szeroko pojmowanej mechaniki, w tym przede wszystkim mechaniki nieliniowej ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk bifurkacji i chaosu, ale także biomechaniki, a również mechatroniki i zagadnień związanych z automatyką w zakresie sterowania procesami mechanicznymi, kontroli drgań i optymalizacji. Jego dorobek naukowy obejmuje cztery zasadnicze obszary: metody asymptotyczne, dynamikę nieliniową układów dyskretnych z uwzględnieniem tarcia i uderzeń, dynamikę nieliniową układów ciągłych z uwzględnieniem termosprężystości i tribologii oraz biomechanikę inżynierską.

Awrejcewicz jest autorem lub współautorem ponad 810 recenzowanych artykułów, 51 monografii, 2 podręczników dla studentów oraz 1 patentu aktualny spis publikacji dostępny jest na stronie www.abm.p.lodz.pl.

Pełnił funkcję promotora 26 obronionych doktoratów i był opiekunem/mentorem 8 przewodów habilitacyjnych. Ponadto był opiekunem 23 naukowców z zagranicy przebywających w Katedrze Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej w ramach staży przyznawanych przez różnego rodzaju fundacje.

Awrejcewicz jest lub był członkiem komitetów redakcyjnych 85 zagranicznych i krajowych czasopism naukowych z dziedziny mechaniki i układów dynamicznych. Był także członkiem komitetów naukowych licznych konferencji z tej dziedziny, zorganizowanych w różnych ośrodkach całego świata. Ponadto pełnił funkcję kierownika w 18 grantach przyznanych przez KBN, NCN i FNP.

Jest pomysłodawcą i przewodniczącym komitetów naukowych i organizacyjnych cyklicznej konferencji "Dynamical Systems – Theory and Applications”, która nieprzerwanie od 1992 roku gromadzi rzesze zagranicznych i polskich naukowców. Był przewodniczącym komitetów naukowych konferencji "Mechatronics – Ideas for Industrial Applications” oraz "Biomechanics” Łódź, 2014, 5 th International Conference on Power Science and Engineering Wenecja, 2016, 7 th International Conference of Mechatronics and Control Engineering Amsterdam, 2018 i 5 th International Conference on Mechanical Properties of Materials Amsterdam, 2018.

Był również promotorem 3 doktorów Honoris Causa Politechniki Łódzkiej prof. Tsuneo Someya 2003, prof. Vadim A. Krysko 2013 i prof. Peter Hagedorn 2017).

                                     

2.1. Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna Najważniejsze pełnione funkcje

 • członek Komitetu Mechaniki PAN od 1993
 • kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, WM PŁ od 1998
 • członek IFToMM International Federation of Theory of Machines and Mechanisms, przewodniczący sekcji "Nonlinear Oscillations” 2006–2012
 • wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 2012–2014
 • członek korespondent PAN od 2016
 • członkiem Rady Doskonałości Naukowej od 2019.
 • członek Akademii Inżynierskiej od 2005
 • członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych 2013–2016 i 2017–2020
                                     

3. Nagrody i wyróżnienia

W swojej karierze naukowej Awrejcewicz uzyskał stypendia zagraniczne, w tym stypendium Fundacji Fulbrighta i stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta dwukrotnie, stypendium amerykańskiej Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, a także stypendium Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki oraz stypendium Centrum Badań w zakresie Zaawansowanej Nauki i Technologii Uniwersytetu w Tokio. W 2006 roku Awrejcewicz został jednym z dwóch laureatów pierwszej edycji krajowej nagrody naukowej "Złota Lampa”, przyznawanej przez Fundację Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazu S.A. im. I. Łukasiewicza. W 2009 roku został laureatem nagrody w dziedzinie mechaniki, przyznawanej w ramach programu "Mistrz” przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W 1996 roku Awrejcewicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2001 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2012 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                                     

3.1. Nagrody i wyróżnienia Doktoraty Honoris Causa

 • Politechnika Świętokrzyska 2019
 • Politechnika Częstochowska 2014
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 2014
 • Politechnika Gdańska 2019
 • National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" 2019
                                     

3.2. Nagrody i wyróżnienia Nagrody

 • indywidualna nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej 1996
 • indywidualna nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego 2008, 2015
 • Laureat Programu "Mistrz”, Fundacja Nauki Polskiej 2009
 • Nagroda Humboldta 2010/2011 i 2016
 • Złota Lampa PGNiG 2006
 • Mitsubishi, RCAST, Uniwersytet Tokijski 1992
 • zespołowa nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego 2004, 2006
 • zespołowa nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszego dydaktyka z Pawłem Olejnikiem; 2018
                                     

3.3. Nagrody i wyróżnienia Staże zagraniczne stypendia fundacji

 • Fundacja Kościuszkowska New York, Uniwersytet w Illinois, USA 1999/2000
 • JSPS, Uniwersytet Tokijski, Japonia 1990/1991
 • Fundacja Fulbrighta, Berkeley, USA 2001
 • Fundacja Humboldta, Uniwersytet w Brunszwiku, Niemcy 1987–1990, 1993
                                     

3.4. Nagrody i wyróżnienia Odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi, Prezydent RP 1996
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP 2012
 • Medal Ministra Edukacji Narodowej 1998
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP 2001