Poprzednia

ⓘ ROCE
                                     

ⓘ ROCE

ROCE – wskaźnik określający wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał stały przedsiębiorcy.

Wyższa wartość ROCE oznacza bardziej efektywne wykorzystanie kapitału stałego. ROCE powinien być wyższy niż koszt kapitału stałego spółki akcyjnej, w przeciwnym razie oznacza to, że spółka nieefektywnie wykorzystuje swój kapitał i nie generuje wartości dla akcjonariuszy. Wskaźnik ROCE jest szczególnie przydatny przy porównywaniu wyników spółek w kapitałochłonnych sektorach, takich jak media i telekomunikacja.

W przeciwieństwie do zwrotu z kapitału własnego ROE, który analizuje jedynie rentowność zainwestowanego kapitału własnego spółki, ROCE uwzględnia również oprocentowany długoterminowy kapitał – w konsekwencji takie podejście zapewnia lepszą analizę rentowności dla przedsiębiorców o znaczącym poziomie długu długoterminowego.

ROCE wylicza się w następujący sposób:

ROCE = EBIT kapitał stały {\displaystyle {\text{ROCE}}={\frac {\text{EBIT}}{\text{kapitał stały}}}}