Poprzednia

ⓘ Dariusz Grech
Dariusz Grech
                                     

ⓘ Dariusz Grech

Dariusz Krystian Grech – polski fizyk teoretyk i matematyk, doktor habilitowany, od 2015 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

                                     

1. Życiorys

Studia wyższe ukończył w 1982 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z matematyki stosowanej uzyskał w 1988 roku w Department of Applied Mathematics na Uniwersytecie w Sydney Australia. Od 1982 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk fizycznych w 2013 roku na Wydziale Fizyki i Astronomii. Jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie fizyki finansowej ekonofizyki, zajmującej się stosowaniem metod fizyki układów złożonych w zastosowaniach interdyscyplinarnych – głównie w ekonomii. Wielokrotny wykładowca na międzynarodowych konferencjach naukowych z tej dziedziny. Organizator konferencji krajowych i międzynarodowych w dziedzinie ekonofizyki i analizy szeregów czasowych.

W latach 1985-88 studiował na studiach doktoranckich w Australii, w okresie 1989-90 przebywał na stażu w Uniwersytecie w Sydney a w latach 1992-94 na krótszych miesięcznych stażach na Uniwersytecie Bielefeld w Niemczech. Od 2003 roku jest członkiem Komitetu Naukowego sekcji FENS fizyka w ekonomii i naukach społecznych przy Polskim Towarzystwie Fizycznym, a przez kilka kadencji w latach 2003-2014 sprawował funkcję członka Zarządu tej sekcji. W 2004 roku stworzył nową unikalną w skali światowej specjalizację studiów na Uniwersytecie Wrocławskim pn. ekonofizyka fizyka finansowa. W 2014 roku został wybrany na członka Zarządu i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Warszawie. Od 2014 pełni też funkcję Przewodniczącego Komisji Legislacji i Organizacji Nauki w Polskim Towarzystwie Fizycznym. Od 2015 roku wybrany na członka Komisji Statutowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2015 roku otrzymał tytuł wyróżniającego się recenzenta czasopisma naukowego Physica A wydawanego przez wydawnictwo Elseviera Holandia. Członek Review Editorial Board of Frontiers in Interdisciplinary Physics. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach światowych i promotorem dwóch rozpraw doktorskich 2013, 2015 oraz recenzentem wielu rozpraw naukowych.

                                     

1.1. Życiorys Działalność społeczna i organizacyjna

W latach 1992-93 pracował równolegle jako nauczyciel w I prywatnym LO we Wrocławiu z maturą międzynarodową. Aktywny działacz społeczny. Od 1994 roku pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej dla uczniów szkół średnich Dolnego Śląska. W latach 1995-1996 był doradcą kwestora Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw algorytmu dotacji podstawowej. Od 2000 roku jest Prezesem Zarządu i Przewodniczącym Stowarzyszenia "NADOLICE” we Wrocławiu, reprezentującego właścicieli nieruchomości, którzy zostali poszkodowani przestępczymi działaniami spółek handlujących terenami budowlanymi. W 2004 roku współzałożył Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Kozanów walcząc o demokratyzację spółdzielni mieszkaniowych. W latach 2007-2010 był członkiem Rady Osiedla Kozanów-Pilczyce-Popowice we Wrocławiu a od 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kozanów IV we Wrocławiu.

                                     

2. Zainteresowania naukowe

Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in.: ekonofizykę, fizykę układów złożonych wraz z interdyscyplinarnymi zastosowaniami, analizę szeregów czasowych, analizę fraktalną i multifraktalną szeregów czasowych, zastosowania teorii macierzy losowych w obróbce dużych zbiorów danych, modele unifikujące oddziaływania elementarne i rozszerzenia modelu standardowego oddziaływań.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...