Poprzednia

ⓘ Włodzimierz Głodowski
                                     

ⓘ Włodzimierz Głodowski

Włodzimierz Stanisław Głodowski – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1986 oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1990. W 1999 otrzymał stopień doktorski na podstawie pracy pt. Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, której promotorem był profesor Feliks Zedler. Habilitował się w 2015 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Pracownik Wydziału Prawa i Administracji UAM od 1990 roku, początkowo jako asystent w Katedrze Prawa Rolnego, obecnie jako adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego. W 1992 roku zdał egzamin sędziowski przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • ponadto rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły publikowane w czasopismach prawniczych, m.in. w "Przeglądzie Prawa Rolnego"
  • Postępowanie cywilne wraz z J. Muchą, wyd. 2013 i 2015, ​ISBN 978-83-264-4539-2 ​
  • Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym. wyd. 2002, ​ISBN 83-87148-39-3 ​
  • Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, wyd. 2014, ​ISBN 978-83-63223-72-4 ​

Użytkownicy również szukali:

włodzimierz głodowski kancelaria, włodzimierz głodowski uam, włodzimierz głodowski,

...
...
...