Poprzednia

ⓘ Krystian Ziemski
                                     

ⓘ Krystian Ziemski

Krystian Marek Ziemski – polski prawnik, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie administracyjnym, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                     

1. Życiorys

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktorski uzyskał w 1985 na podstawie rozprawy pt. Zasady ogólne prawa administracyjnego, za którą otrzymał nagrodę Państwowego Instytutu Prawa w konkursie na najlepszą pracę doktorską 1987. Habilitował się w 2005 na macierzystym wydziale na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji.

W latach 1981−1983 pełnił funkcję pełnomocnika rektora UAM ds. młodzieży. Od 2009 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

27 października 2003 roku został mianowany przez królową Małgorzatę II konsulem honorowym Królestwa Danii w Poznaniu. Swoim okręgiem konsularnym konsulat obejmuje województwo wielkopolskie oraz województwo lubuskie.

Jest członkiem zespołu powołanego przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do spraw opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego. Ponadto jest arbitrem wpisanym na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 2010 oraz mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie 2007.

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był stypendystą Fundacji im. Heinricha Bölla.

Od 1992 roku jest radcą prawnym, a od 1993 prowadzi kancelarię prawną Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Zasady ogólne prawa administracyjnego, wyd. 1989, ​ISBN 83-232-0103-X ​
  • Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, wyd. 2005, ​ISBN 83-232-1458-1 ​
  • ponadto rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły publikowane w czasopismach prawniczych, m.in. w "Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym" oraz "Rejencie"
  • Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym współredaktor wraz z P. Lissoniem, wyd. 2014, ​ISBN 978-83-232-2770-0 ​
  • Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym współredaktor wraz z M. Jędrzejczak, wyd. 2015, ​ISBN 978-83-232-2861-5 ​
  • Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce współredaktor wraz z M. Szewczykiem i J. Bujnym, wyd. 2014, ​ISBN 978-83-232-2704-5 ​

Użytkownicy również szukali:

krystian ziemski,

...
...
...