Poprzednia

ⓘ Bronisław Wajda (1920–2007)
Bronisław Wajda (1920–2007)
                                     

ⓘ Bronisław Wajda (1920–2007)

Bronisław Franciszek Wajda – polski działacz kombatancki i społeczny, więzień obozów niemieckich podczas II wojny światowej.

                                     

1. Życiorys

Urodził się 12 listopada 1920 w Dąbrówce Polskiej pod Sanokiem. Po wybuchu II wojny światowej 1939 i nastaniu okupacji niemieckiej ziem polskich jako uczeń gimnazjum został aresztowany przez Niemców 6 maja 1940. Był przetrzymywany w więzieniu sanockim, w Tarnowie, skąd – wraz z grupą ponad 758 młodych Polaków – 14 czerwca 1940 został przewieziony do obozu KL Auschwitz – był to pierwszy masowy transport do Auschwitz. W obozie otrzymał numer obozowy 182. 15 kwietnia 1943 został wywieziony z Auschwitz. W 1943 został przeniesiony do obozu KL Mauthausen-Gusen. Tam odzyskał wolność u kresu wojny 6 maja 1945.

Po wojnie powrócił do Sanoka. W 1945 został współzałożycielem sanockiego oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, w 1949 wcielonego do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W 1946 zdał maturę w I Państwowej Szkole Męskiej Stopnia Podstawowego i Licealnego w klasie o profilu humanistycznym. W 1982 jako emeryt został wybrany ławnikiem sądowym w Sanoku.

Bronisław Wajda zmarł 3 marca 2007. Jego żoną była Zofia 1923–2009. Oboje zostali pochowani na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.